06/02/1778: Pháp và Hoa Kỳ ký Hiệp ước Liên minh

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Franco-American alliances signed, History.com

Biên dịch: Lê Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1778, trong Chiến tranh giành độc lập Hoa Kỳ, đại diện của Hoa Kỳ và Pháp đã ký Hiệp ước Thân thiện và Thương mại và Hiệp ước Liên minh tại Paris.

Hiệp ước Thân thiện và Thương mại công nhận Hoa Kỳ là một quốc gia độc lập và khuyến khích thương mại giữa Pháp và Mỹ, trong khi Hiệp ước Liên minh thiết lập một liên minh quân sự chống lại Vương quốc Anh, quy định rằng việc công nhận nền độc lập tuyệt đối của Hoa Kỳ là một điều kiện cho hòa bình và rằng Pháp sẽ được phép chinh phục Tây Ấn thuộc Anh.

Với các hiệp ước này, vốn là những hiệp ước đầu tiên được ký kết bởi chính phủ Hoa Kỳ, chế độ quân chủ Bourbon của Pháp đã chính thức hóa cam kết của mình trong việc hỗ trợ các thuộc địa Mỹ trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù cũ của nước Pháp, tức Vương quốc Anh. Sự háo hức của người Pháp trong việc giúp đỡ Hoa Kỳ được thúc đẩy bởi cả sự đánh giá cao đối với lý tưởng dân chủ của các nhà cách mạng Hoa Kỳ và sự cay đắng của Pháp do đã để mất phần lớn các thuộc địa ở Mỹ vào tay quân Anh khi kết thúc Chiến tranh Pháp và Người da đỏ năm 1763.

Năm 1776, Quốc hội Lục địa đã bổ nhiệm Benjamin Franklin, Silas Deane và Arthur Lee vào một ủy ban ngoại giao để bảo đảm một liên minh chính thức với Pháp. Những khoản viện trợ bí mật của Pháp bắt đầu được chuyển vào các thuộc địa ngay sau khi bùng nổ chiến sự vào năm 1775, nhưng phải đến sau chiến thắng của Hoa Kỳ tại Trận Saratoga vào tháng 10 năm 1777, Pháp mới tin rằng Hoa Kỳ đáng được ủng hộ trong một hiệp ước chính thức.

Vào ngày 06 tháng 02 năm 1778, Hiệp ước Thân thiện và Thương mại và Hiệp ước Liên minh đã được ký, và vào tháng 05 năm 1778, Quốc hội Lục địa đã phê chuẩn chúng. Một tháng sau, chiến tranh giữa Anh và Pháp chính thức bắt đầu khi một hạm đội Anh bắn vào hai tàu Pháp. Trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ, các hạm đội hải quân Pháp đã chứng minh vai trò rất quan trọng trong thất bại của Anh, mà đỉnh điểm là Trận Yorktown vào tháng 10 năm 1781.