02/05/1670: Vua Charles II ban đặc quyền cho Công ty Vịnh Hudson

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: King Charles II grants charter to Hudson’s Bay Company, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1670, Vua Charles II của Anh đã cấp sắc lệnh trao đặc quyền vĩnh viễn cho Công ty Vịnh Hudson (Hudson’s Bay Company), được thành lập bởi một nhóm các nhà thám hiểm người Pháp, những người đã mở đường cho hoạt động buôn bán lông thú béo bở ở Bắc Mỹ cho các thương gia London. Sắc lệnh này không chỉ trao cho họ thế độc quyền thương mại mà còn cả quyền kiểm soát khu vực rộng lớn xung quanh Vịnh Hudson của Bắc Mỹ.

Mặc dù phải đối mặt với tranh chấp từ các thương nhân người Anh và người Pháp khác trong khu vực, Công ty Vịnh Hudson đã rất thành công trong việc khai thác vùng đất sẽ trở thành miền đông Canada sau này. Trong thế kỷ 18, họ đã giành được lợi thế so với người Pháp, nhưng cũng bị chỉ trích mạnh mẽ ở Anh vì liên tục thất bại trong việc tìm kiếm một lối đi phía tây bắc để ra khỏi Vịnh Hudson.

Sau khi Pháp mất Canada vào cuối Chiến tranh Bảy năm (French and Indian Wars), cạnh tranh bắt đầu xuất hiện khi các thương nhân Montreal và Scotland thành lập Công ty Tây Bắc (North West Company). Khi cả Công ty Vịnh Hudson lẫn Công ty Tây Bắc đều cố gắng thống trị tiềm năng của ngành lông thú ở miền trung và miền tây Canada, bạo lực đôi khi xuất hiện, và phải đến năm 1821, hai công ty mới hợp nhất với nhau, tiếp tục sử dụng cái tên Công ty Vịnh Hudson. Công ty mới này đã kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, và dưới sự điều hành của Sir George Simpson trong giai đoạn 1821 – 1856, nó đã đạt đến thời kỳ hoàng kim của mình.

Sau khi Canada được trao quyền tự trị (dominion status) vào năm 1867, Công ty Vịnh Hudson bị mất vị trí độc quyền trong lĩnh vực buôn bán lông thú, nhưng họ đã kịp thời đa dạng hóa các dự án kinh doanh và vẫn là tập đoàn lớn nhất của Canada trong suốt những năm 1920.