Tóm lược nội dung “Nghị quyết lịch sử” lần thứ 3 của Trung ương ĐCSTQ (P12)

Print Friendly, PDF & Email

Lược dịch: Nguyễn Hải Hoành

7.  ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Không quên tâm nguyện ban đầu thì mới có thể thành công. Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết chí theo đuổi sự nghiệp vĩ đại muôn đời của dân tộc Trung Hoa, trăm năm là lúc phong nhã hào hoa rất mực. Một trăm năm qua, Đảng đã nộp cho nhân dân, cho lịch sử một lời giải bài thi rất xuất sắc. Giờ đây Đảng đoàn kết dẫn dắt nhân dân Trung Quốc lại bước lên con đường mới đi dự cuộc thi thực hiện mục tiêu phấn đấu trăm năm thứ hai. Thời đại là người ra đề thi, chúng ta là người trả bài thi, nhân dân là ban giám khảo. Chúng ta nhất định phải thi thật giỏi, thể hiện khí thế mới, hành động mới trong thời đại mới, hành trình mới.

Đại hội Đảng lần thứ 19 đã đưa ra bố trí chiến lược chia việc thực hiện mục tiêu chiến lược của trăm năm thứ hai làm hai giai đoạn. Từ năm 2020 đến năm 2035, cơ bản thực hiện hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội, từ năm 2035 đến giữa thế kỷ này xây dựng thành công nước ta thành cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đến lúc đó, nền văn minh vật chất, văn minh chính trị, văn minh tinh thần, văn minh xã hội, văn minh sinh thái của nước ta sẽ được nâng cao toàn diện, thực hiện hiện đại hóa hệ thống quản trị và hiện đại hóa năng lực quản trị quốc gia, trở thành quốc gia dẫn đầu về quốc lực tổng hợp và về ảnh hưởng quốc tế, cơ bản thực hiện toàn dân giàu có, nhân dân nước ta sẽ được hưởng đời sống hạnh phúc an khang hơn, dân tộc Trung Hoa sẽ đứng sừng sững trong khu rừng các dân tộc trên thế giới với tư thế phấn chấn hơn.

So với bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử, ngày nay chúng ta càng tiến gần hơn, càng có niềm tin và năng lực thực hiện mục tiêu phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Đồng thời toàn Đảng cần phải tỉnh táo nhận thức rằng sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa quyết không thể thực hiện một cách nhẹ nhàng trong tiếng chiêng trống, trên con đường tiến lên vẫn còn tồn tại các loại rủi ro thách thức có thể dự kiến và khó có thể dự kiến được; cần phải tỉnh táo nhận thức rằng nước ta vẫn còn ở vào và sẽ còn lâu dài ở vào giai đoạn chủ nghĩa xã hội bước đầu, nước ta vẫn còn là nước đang phát triển lớn nhất thế giới, mâu thuẫn xã hội chủ yếu là mâu thuẫn giữa nhu cầu đời sống tốt đẹp ngày càng tăng lên với sự phát triển chưa cân đối, chưa đầy đủ. Toàn Đảng cần ghi nhớ kỹ vấn đề cơ bản này: Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì, cần làm gì, phải nắm vững xu thế lớn của sự phát triển lịch sử, phải kiên định niềm tin lý tưởng, ghi nhớ kỹ sứ mệnh tâm nguyện ban đầu, luôn khiêm tốn thận trọng, không kiêu căng, không nóng vội, gian khổ phấn đấu, khơi dậy sức mạnh tiến lên từ trong thắng lợi vĩ đại, rút ra bài học lịch sử từ trong sai lầm thất bại, không sợ hãi bất cứ nguy nan nào, dùng tinh thần quyết chí bám chắc đến cùng thực hiện mục tiêu đã định, dùng sự tỉnh táo không nản chí thúc đẩy sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa .

Toàn Đảng phải kiên trì chủ nghĩa Mác-Lê, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, quan điểm phát triển một cách khoa học, phải toàn diện quán triệt tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình, dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác để quan sát thời đại, nắm chắc thời đại, dẫn dắt thời đại, không ngừng đi sâu nhận thức về quy luật cầm quyền của Đảng cộng sản, quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội, quy luật phát triển xã hội loài người. Phải kiên trì lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, phương lược cơ bản của Đảng, tăng cường “Bốn nhận thức”, kiên định “Bốn tự tin”, thực hiện được “Hai ủng hộ”, kiên trì quan niệm hệ thống, thống nhất thúc đẩy bố cục tổng thể “Ngũ vị nhất thể”, điều phối xúc tiến bố cục chiến lược “Bốn toàn diện”, tiến vào giai đoạn phát triển mới, quán triệt quan niệm phát triển mới, hình thành bố cục phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, toàn diện đi sâu triển khai cải cách mở cửa, xúc tiến cùng giàu có, đẩy mạnh tự lập tự cường về khoa học kỹ thuật, phát triển dân chủ nhân dân toàn quá trình, bảo đảm nhân dân làm chủ gia đình và đất nước, kiên trì nhà nước pháp quyền, kiên trì hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, kiên trì trong phát triển bảo đảm và cải thiện dân chủ, kiên trì con người chung sống hài hòa với thiên nhiên, quản lý tổng thể phát triển và an ninh, đẩy nhanh chế độ hóa quốc phòng và quân đội, hiệp đồng đẩy mạnh sự nghiệp nhân dân giàu có, quốc gia cường thịnh, Trung Quốc tươi đẹp.

Toàn Đảng phải mãi mãi giữ gìn mối liên hệ máu thịt với quần chúng nhân dân, đứng vững lập trường nhân dân, kiên trì địa vị chủ thể của nhân dân, tôn trọng tinh thần sáng tạo của nhân dân, thực hành tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, ủng hộ công bằng chính nghĩa xã hội, dốc sức giải quyết các vấn đề phát triển không cân đối, không đầy đủ, và các vấn đề cấp bách mà quần chúng nhân dân đang lo lắng, không ngừng thực hiện tốt, ủng hộ tốt, phát triển tốt những lợi ích cơ bản của đông đảo nhân dân, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước không ngừng phấn đấu vì một đời sống tốt đẹp.

Toàn Đảng cần ghi nhớ kỹ  “Sống trong hoạn nạn, chết trong yên vui”, “Luôn lo xa, khi yên lành thì nghĩ đến lúc gặp nguy biến”, tiếp tục thúc đẩy công trình vĩ đại xây dựng Đảng thời đại mới, kiên trì toàn diện nghiêm minh quản lý Đảng, kiên định không đổi thúc đẩy xây dựng tác phong liêm chính và cuộc đấu tranh chống tham nhũng, dũng cảm đối mặt với cuộc thử thách cầm quyền lâu dài, thử thách cải cách mở cửa, thử thách kinh tế thị trường, thử thách môi trường bên ngoài, kiên quyết chiến thắng nguy cơ tinh thần mỏi mệt, nguy cơ thiếu năng lực, nguy cơ thoát ly quần chúng, nguy cơ tiêu cực suy thoái. Cần giữ gìn khí phách anh hùng càng khó khăn càng vươn lên, dám đấu tranh, giỏi đấu tranh, gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu, thực hiện được khó khăn không lùi, đẩy tới con thuyền sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa vượt muôn trùng sóng cả, hăng hái tiến lên.

Sự phát triển sự nghiệp của Đảng và nhân dân đòi hỏi thế hệ này sang thế hệ khác những người Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục phấn đấu, cần nắm chắc kế sách căn bản lớn có người kế tục. Phải kiên trì dùng tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình để giáo dục mọi người, dùng niềm tin lý tưởng của Đảng để hội tụ lòng người, dùng giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa để đào tạo con người, dùng sứ mệnh lịch sử phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa để kích thích mọi người, bồi dưỡng tạo dựng thật nhiều người kế thừa gánh được trọng trách thời đại. Cần liên tục không ngừng đào tạo đề bạt các cán bộ chuyên nghiệp hóa tố chất cao có tài có đức, trung thành trong sạch có trách nhiệm, đặc biệt là cán bộ trẻ ưu tú, giáo dục dẫn dắt đông đảo đảng viên cán bộ tự giác làm người có niềm tin kiên định và trung thực thi hành, ghi nhớ lý đạo lý nói xuông hại đất nước, làm việc thực sự có lợi cho đất nước, tạo dựng tình cảm không phụ lòng dân, theo đuổi tư tưởng cao quý, tăng cường bản lĩnh làm việc cao cường. Phải không ngừng thu hút vào Đảng những người tiên tiến ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là thanh niên ưu tú, giáo dục dẫn dắt Đảng viên thanh niên mãi mãi coi lá cờ của Đảng là lá cờ của mình, coi phương hướng của Đảng là phương hướng của mình, coi ý chí của Đảng là ý chí của mình, nối tiếp dòng máu đỏ của Đảng, phát huy truyền thống ưu tú của Đảng, trong đấu tranh trải nghiệm sóng gió, từng trải cảnh đời, trưởng thành cả về thể chất và tài cán. Phải không ngừng bồi dưỡng đào tạo những người tài ưu tú dám cống hiến cho đất nước, dám sáng tạo cái mới, thực tâm quý trọng tài năng, trau dồi tài năng, hết lòng sử dụng tài năng, tập hợp người tài ưu tú khắp nơi vào trong cuộc đấu tranh vĩ đại của Đảng và nhân dân.

Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng toàn quân, các dân tộc cả nước đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, toàn diện quán triệt, ra sức phát huy tinh thần xây dựng Đảng vĩ đại, không quên những gian khó quang vinh hôm qua, xứng đáng với sứ mệnh đảm đương hôm nay, thực hiện được giấc mơ vĩ đại ngày mai, soi tấm gương lịch sử, mở ra tương lai, cần cù làm việc vất vả, dũng cảm tiến lên, không ngừng phấn đấu thực hiện mục tiêu phấn đấu của Trăm năm thứ hai, thực hiện giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Chúng ta tin chắc rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã giành được thắng lợi và quang vinh vĩ đại trong Trăm năm thứ nhất chắc chắn sẽ giành được thắng lợi và quang vinh vĩ đại hơn trong Trăm năm thứ hai!

(Hết)

Xem các phần khác tại đây: https://nghiencuuquocte.org/tag/nghi-quyet-lich-su-lan-thu-3/ 

Nguyễn Hải Hoành biên dịch từ nguồn tiếng Trung: 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议(2021年11月11日中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议通过)