Tóm lược nội dung “Nghị quyết lịch sử” lần thứ 3 của Trung ương ĐCSTQ (P10)

Print Friendly, PDF & Email

Lược dịch: Nguyễn Hải Hoành

(12) Trên mặt kiên trì “Một nước hai chế độ” và thúc đẩy thống nhất Tổ quốc

Sau khi Hồng Kông và Macao trở về Tổ quốc, tái nhập hệ thống quản trị quốc gia, đi lên con đường rộng lớn bù đắp lẫn nhau với nội địa Tổ quốc về ưu thế phát triển chung, cùng phát triển, việc thực hiện “Một nước hai chế độ” đã giành được thành công được cả thế giới công nhận. Đồng thời, trong một thời gian, dưới tác động của nhiều nhân tố phức tạp bên trong và bên ngoài, các hoạt động “chống Trung Quốc hỗn loạn ở Hồng Kông” diễn ra rầm rộ, và tình hình Hồng Kông đã có lúc xuất hiện cục diện nghiêm trọng. Trung ương Đảng nhấn mạnh cần quán triệt phương châm “Một nước hai chế độ” toàn diện chính xác và kiên định không đổi, kiên trì và hoàn thiện hệ thống chế độ “Một nước hai chế độ”, kiên trì dựa luật pháp mà quản trị Hồng Kông và Macao, duy trì trật tự hiến chế của Đặc khu hành chính do Hiến pháp và Luật cơ bản xác định, thực hiện quyền quản trị toàn diện của chính quyền trung ương đối với Đặc khu hành chính, kiên định thực hiện “Người yêu nước quản trị Hồng Kông” và “Người yêu nước quản trị Ma Cao”.

Trung ương Đảng đã xem xét thời và thế, đưa ra các quyết sách lớn nhằm kiện toàn quyền quản trị toàn diện do Trung ương dựa theo Hiến pháp và Luật Cơ bản mà hành xử đối với Đặc khu hành chính, hoàn thiện cơ chế chế độ liên quan đến Đặc khu hành chính và việc thực thi Hiến pháp và Luật cơ bản, thúc đẩy việc xây dựng và kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế chấp hành bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính, ấn định “Luật bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu hành chính Hồng Kông nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, hoàn thiện chế độ bầu cử của Đặc khu Hành chính Hồng Kông, thực hiện nguyên tắc “Người yêu nước quản trị Hồng Kông”, và ủng hộ Đặc khu hành chính hoàn thiện chế độ tuyên thệ đối với viên chức nhà nước. Chính phủ Nhân dân Trung ương đã dựa luật pháp thiết lập Văn phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông, và Đặc khu Hành chính Hồng Kông đã dựa vào luật pháp để thiết lập Ủy ban Bảo vệ An ninh Quốc gia. Trung ương kiên quyết ủng hộ Đặc khu hành chính Hồng Kông dựa theo quy định của pháp luật mà ngăn chặn bạo lực, kiểm soát hỗn loạn và lập lại trật tự, ủng hộ Trưởng khu hành chính và chính quyền Đặc khu hành chính cai trị theo pháp luật, kiên quyết ngăn chặn và kiềm chế các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc của Hồng Kông và Macao, nghiêm khắc tấn công các hoạt động chia rẽ, lật đổ, xâm nhập và phá hoại. Hoàn toàn ủng hộ Hồng Kông và Ma Cao hội nhập tốt hơn vào sự phát triển chung của quốc gia, xây dựng với chất lượng cao Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macao, ủng hộ Hồng Kông và Ma Cao phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, tăng cường ý thức quốc gia và tinh thần yêu nước của đồng bào Hồng Kông và Ma Cao. Một loạt các biện pháp này nhằm giải quyết cả gốc lẫn ngọn đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi lớn từ hỗn loạn sang có quản trị ở Hồng Kông, đặt nền tảng vững chắc thúc đẩy sự quản trị pháp quyền ở Hồng Kông và Ma Cao, xúc tiến thực hiện “Một nước hai chế độ” ổn định và lâu dài.

Giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện hoàn toàn thống nhất Tổ quốc là nhiệm vụ lịch sử quyết không thay đổi của Đảng, là nguyện vọng chung của tất cả con em Trung Hoa, và là yêu cầu tất yếu của sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Đảng nắm chắc những biến đổi thời đại trong quan hệ hai bờ eo biển, làm phong phú và phát triển lý thuyết về thống nhất đất nước và phương châm chính sách đối với công tác Đài Loan, thúc đẩy mối quan hệ hai bờ phát triển đúng hướng. Đồng chí Tập Cận Bình đã đưa ra một loạt các ý tưởng quan trọng và các chủ trương chính sách lớn về công tác Đài Loan, hình thành phương lược tổng thể của Đảng về giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời đại mới. Chúng ta thúc đẩy thực hiện cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai bờ eo biển kể từ năm 1949 tới nay, nối thông cuộc đối thoại trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo hai bờ. Đảng chủ trì ý niệm “Hai bờ một nhà thân”, thúc đẩy sự phát triển hòa bình mối quan hệ hai bờ eo biển, và đã đưa ra một loạt chính sách có lợi cho đa số đồng bào Đài Loan, tăng cường giao lưu và hợp tác kinh tế văn hóa hai bờ. Kể từ năm 2016, chính quyền Đài Loan đã đẩy mạnh các hoạt động chia rẽ “Đài Loan độc lập”, điều này đã tác động nghiêm trọng đến xu hướng phát triển hòa bình mối quan hệ hai bờ. Chúng ta kiên trì nguyên tắc Một Trung Quốc và “Đồng thuận 92”, kiên quyết phản đối các hành động chia rẽ đòi “Đài Loan độc lập”, kiên quyết phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, nắm chắc quyền chủ đạo và quyền chủ động trong quan hệ hai bờ eo biển. Thời và thế của sự nghiệp hoàn toàn thống nhất Tổ quốc luôn ở bên phía chúng ta.

Thực tiễn chứng minh rằng có sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có sự ủng hộ kiên cường của Tổ quốc vĩ đại, có sự chung sức chung lòng của nhân dân các dân tộc trong cả nước, kể cả đồng bào Đặc khu hành chính Hồng Kông, đồng bào Đặc khu hành chính Macao và đồng bào Đài Loan, sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hồng Kông, Macao nhất định sẽ được duy trì, sự nghiệp hoàn toàn thống nhất Tổ quốc nhất định sẽ thực hiện được.

(13) Trên mặt công tác ngoại giao

Sau cải cách mở cửa, Đảng đã kiên trì chính sách ngoại giao hòa bình độc lập tự chủ, tạo ra môi trường bên ngoài tốt cho sự phát triển của nước ta, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Tiến sang thời đại mới, cán cân quyền lực quốc tế đã được điều chỉnh sâu sắc, sự đe dọa của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền đối với sự nghiệp hòa bình và phát triển thế giới đã tăng lên, đi ngược lại trào lưu tư tưởng toàn cầu hóa, thế giới tiến vào thời kỳ biến đổi rối ren. Trung ương Đảng nhấn mạnh, trước tình hình quốc tế phức tạp gay gắt và trước những nguy cơ, thách thức bên ngoài chưa từng có, cần phải trù tính tổng thể nắm tình hình trong nước và quốc tế, kiện toàn cơ chế bộ máy lãnh đạo công tác đối ngoại của Đảng, tăng cường thiết kế cấp cao nhất trong công tác đối ngoại, hoạch định chiến lược cho nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc, đẩy mạnh xây dựng mối quan hệ quốc tế kiểu mới, đẩy mạnh xây dựng khối cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại, phát huy giá trị chung của toàn nhân loại như hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ, tự do, dẫn dắt trào lưu tiến bộ của nhân loại.

Đảng đã nắm chắc tình hình chung của công tác ngoại giao trong thời đại mới, bám chắc đường lối chính là phục vụ sự phục hung dân tộc và thúc đẩy sự tiến bộ của loài người, giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng, thúc đẩy và hoàn thiện bố cục ngoại giao toàn diện, nhiều tầng nấc và lập thể hóa, tích cực phát triển quan hệ đối tác toàn cầu. Chúng ta trù hoạch mối quan hệ giữa các nước lớn và thúc đẩy sự phối hợp và hợp tác giữa các nước lớn. Tuân theo ý tưởng thân thiện, chân thành, cùng có lợi, bao dung và theo phương châm ngoại giao thân thiện với láng giềng, kết bạn với láng giềng mà làm sâu sắc mối quan hệ với các nước xung quanh, ổn định chỗ dựa chiến lược các nước xung quanh, xây dựng tốt thể cộng đồng vận mệnh với các nước xung quanh. Nắm chắc quan điểm nghĩa vụ và quyền lợi cùng ý tưởng chân thành thân thiện, tăng cường đoàn kết hợp tác với đông đảo các nước đang phát triển, thực hiện phủ khắp cơ chế hợp tác tổng thể. Đảng giữ mối quan hệ thường xuyên với hơn 500 chính đảng và tổ chức chính trị trên thế giới, đi sâu thực hiện sự hợp tác giao lưu giữa các chính đảng. Để thích ứng với tình thế mới “Đi ra ngoài” ngày càng mở rộng, không ngừng hoàn thiện hệ thống bảo vệ lợi ích ở ngoài nước, đối phó mạnh mẽ một loạt thách thức nguy hiểm về lợi ích ở ngoài nước.

Nước ta đã tích cực tham gia việc cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là nòng cốt, bảo vệ trật tự quốc tế với cơ sở là luật pháp quốc tế, bảo vệ các chuẩn mực cơ bản của mối quan hệ quốc tế với nền tảng là các tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo vệ và thực thi chủ nghĩa đa phương thực sự, kiên quyết phản đối chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa bá quyền, chính trị cường quyền, tích cực thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng cởi mở hơn, bao dung, cùng có lợi, cân bằng, cùng thắng. Nước ta đã tham gia một cách xây dựng vào việc giải quyết chính trị các vấn đề điểm nóng quốc tế và khu vực, phát huy tác dụng tích cực trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, chống khủng bố, an ninh mạng và duy trì an ninh khu vực. Nước ta đã triển khai hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch viêm phổi COVID, khởi xướng hoạt động nhân đạo khẩn cấp toàn cầu với quy mô lớn nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cung cấp viện trợ vật chất, viện trợ y tế, viện trợ và hợp tác vắc xin cho nhiều quốc gia, đặc biệt các nước đang phát triển, thể hiện hình ảnh một nước lớn có trách nhiệm.

Trải qua nỗ lực không ngừng, đường lối ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc đã được thúc đẩy toàn diện, việc xây dựng cộng đồng loài người chung vận mệnh đã trở thành ngọn cờ rõ ràng dẫn dắt trào lưu thời đại và dẫn dắt hướng tiến lên của nhân loại, ngoại giao của nước ta đã mở ra cục diện mới trong tình hình thế giới biến đổi lớn, biến khủng hoảng thành cơ hội trong bối cảnh thế giới hỗn loạn, sức ảnh hưởng quốc tế, sức cảm hóa và kêu gọi, sức kiến tạo của nước ta đã được nâng cao đáng kể.

Tóm lại, từ Đại hội Đảng lần thứ 18 tới nay, Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong cả nước vượt khó khăn tiến lên, mục tiêu toàn diện xây dựng thành công xã hội khá giả đã được thực hiện đúng hạn, sự nghiệp của Đảng và nhà nước giành được thành tựu lịch sử, xảy ra những biến đổi có tính lịch sử, thể hiện sức sống lớn mạnh của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lòng Đảng, lòng quân đội, lòng dân hội tụ phấn chấn chưa từng thấy, tạo ra bảo đảm chế độ hoàn thiện hơn, cơ sở vật chất vững chắc hơn, sức mạnh tinh thần chủ động hơn cho sự thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Bằng cuộc đấu tranh anh dũng ngoan cường của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc trang nghiêm tuyên bố với thế giới rằng dân tộc Trung Hoa đã thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại từ đứng lên, giàu lên tới mạnh lên.

(Còn nữa)