Tóm lược nội dung “Nghị quyết lịch sử” lần thứ 3 của Trung ương ĐCSTQ (P9)

Print Friendly, PDF & Email

Lược dịch: Nguyễn Hải Hoành

(9) Trên mặt xây dựng văn minh sinh thái

Sau cải cách mở cửa, Đảng ngày càng coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, việc xây dựng văn minh sinh thái vẫn còn là một điểm yếu rõ ràng, các vấn đề như thắt chặt ràng buộc về môi trường tài nguyên, suy thoái hệ sinh thái ngày càng trở nên nổi bật, đặc biệt tình trạng ô nhiễm môi trường và hủy hoại sinh thái đang có xu thế phát triển ở mức cao đã trở thành nỗi đau đối với đất nước và đời sống người dân. Nếu không nắm vững công tác xoay chuyển xu thế tình trạng môi trường sinh thái ngày càng xấu đi thì sẽ phải trả một cái giá cực kỳ nặng nề.

Trung ương Đảng nhấn mạnh, xây dựng nền văn minh sinh thái là kế sách lớn cơ bản có liên quan tới việc phát triển bền vững dân tộc Trung Hoa, bảo vệ môi trường sinh thái tức là bảo vệ sức sản suất, quyết không được dùng sự hy sinh môi trường làm cái giá phải trả để đổi lấy tăng trưởng kinh tế nhất thời, phải kiên trì quan niệm nước xanh, núi xanh là núi vàng, núi bạc, kiên trì bảo vệ nhất thể hóa và quản lý có hệ thống cảnh quan núi, sông, rừng, ruộng, hồ, thảo nguyên, bãi cát, bảo vệ môi trường sinh thái như bảo vệ con mắt, đối xử với môi trường sinh thái như đối xử với sinh mạng, thúc đẩy một cách tự giác hơn sự phát triển xanh và phát triển tuần hoàn, phát triển các-bon thấp, kiên trì đi con đường phát triển văn minh bao gồm phát triển sản xuất, đời sống giàu có, sinh thái lành mạnh.

Đảng đã gắng sức toàn diện về tư tưởng, pháp luật, hệ thống, tổ chức và tác phong, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái ở mọi hướng, mọi vùng và toàn bộ quá trình, thúc đẩy việc hoạch định ranh giới đỏ bảo vệ sinh thái, lằn ranh cuối cùng về chất lượng môi trường, lằn ranh trên về sử dụng tài nguyên, triển khai một loạt công tác có tính căn bản, tính sáng tạo mở đầu và tính lâu dài. Tổ chức Đảng thực hiện chiến lược khu vực chức năng chủ thể, thiết lập và kiện toàn chế độ quyền sở hữu tài sản tài nguyên thiên nhiên, chế độ khai thác và bảo vệ không gian quốc thổ, chế độ kiểm tra đánh giá mục tiêu xây dựng văn minh sinh thái và chế độ truy cứu trách nhiệm, chế độ đền bù sinh thái, chế độ Trưởng sông hồ [“Hà hồ trưởng chế”], Trưởng rừng [“Lâm trưởng chế”], các chế độ “Đảng và chính quyền cùng chịu trách nhiệm” và “Một cương vị, hai trách nhiệm”, đã xây dựng và sửa đổi các luật và quy định liên quan. Tối ưu hóa cục diện khai thác và bảo vệ đất và không gian, thiết lập hệ thống bảo vệ đất tự nhiên với chủ thể là các vườn quốc gia, tiếp tục triển khai các hoạt động phủ xanh đất ở quy mô lớn, tăng cường bảo vệ sinh thái và quản lý có hệ thống các sông lớn và các hồ quan trọng, các vùng đất ngập nước và các vùng ven biển, tăng cường bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái, tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, thúc đẩy hình thành mô hình không gian tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, cơ cấu sản nghiệp, phương thức sản xuất và lối sống. Đảng lãnh đạo dốc sức giành thắng lợi trong cuộc chiến phòng chống ô nhiễm, đi sâu thực hiện ba kế hoạch hành động lớn về phòng chống ô nhiễm không khí, nước và đất, đánh thắng cuộc chiến bảo vệ trời xanh, nước trong, đất sạch, triển khai chấn chỉnh môi trường chỗ ở của dân nông thôn, và hoàn toàn cấm nhập khẩu “rác ngoại”. Triển khai giám sát bảo vệ môi trường sinh thái trung ương. Kiên quyết điều tra xét xử các vụ án lớn điển hình lớn phá hoại môi trường, giải quyết một loạt vấn đề môi trường nổi cộm được nhân dân phản ánh mạnh mẽ. Nước ta đã tích cực tham dự công tác quản trị môi trường và khí hậu toàn cầu, đưa ra cam kết trang nghiêm cố gắng thực hiện lượng phát thải cac-bon đạt mức cao nhất vào năm 2030, và trước năm 2060 sẽ đạt được mức trung hòa cac-bon, thể hiện sự đảm đương trách nhiệm của nước lớn.

(10) Trên mặt xây dựng quốc phòng và quân đội

Sau cải cách mở cửa, trình độ cách mạng hóa, hiện đại hóa, chính quy hóa của quân đội nhân dân đã không ngừng được nâng cao, sức mạnh quốc phòng ngày một tăng cường, cung cấp bảo đảm an ninh tin cậy cho sự ổn định phát triển cải cách của nước ta. Trung ương Đảng nhấn mạnh, nước mạnh phải có quân đội mạnh, quân đội mạnh thì mới có an ninh quốc gia, cần phải xây dựng nền quốc phòng vững chắc và quân đội nhân dân lớn mạnh tương xứng với địa vị quốc tế của nước ta, thích ứng với an ninh và lợi ích phát triển của nước nhà.

Đảng đề xuất mục tiêu quân đội mạnh trong thời đại mới, xác lập phương châm chiến lược quân sự thời đại mới, đặt ra chiến lược “Đi ba bước” mới hiện đại hóa quốc phòng và quân đội: đến năm 2027 thực hiện mục tiêu phấn đấu quân đội 100 năm, đến năm 2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, đến giữa thế kỷ này toàn diện xây dựng thành công quân đội hàng đầu thế giới, thúc đẩy xây dựng quân đội về chính trị, quân đội mạnh về cải cách, quân đội mạnh về khoa học kỹ thuật, quản lý quân đội theo luật pháp, đẩy nhanh hiện đại hóa lý thuyết quân sự, hiện đại hóa hình thái tổ chức quân đội, hiện đại hóa nhân viên quân sự, hiện đại hóa trang bị vũ khí, tăng tốc phát triển hòa nhập cơ giới hóa, tin học hóa, trí năng hóa, toàn diện tăng cường luyện quân chuẩn bị chiến đấu, kiên trì đi con đường quân đội mạnh đặc sắc Trung Quốc.

Xây dựng quân đội nhân dân lớn mạnh, trước hết phải không giao động kiên trì nguyên tắc và chế độ căn bản là Đảng tuyệt đối lãnh đạo quân đội nhân dân, kiên trì quyền lãnh đạo tối cao và quyền chỉ huy quân đội nhân dân thuộc vào Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, toàn diện đi sâu quán triệt chế độ Chủ tịch quân ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo. Từng có một thời gian vấn đề sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội nhân dân bị suy yếu trở nên nổi bật, nếu không triệt để giải quyết thì chẳng những ảnh hưởng tới sức chiến đấu mà còn liên quan tới nguyên tắc chính trị trọng đại là Đảng chỉ huy súng. Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương đã nắm chắc khâu toàn diện nghiêm minh quản lý quân đội, quyết đoán đưa ra quyết sách chỉnh đốn kỷ cương chính trị của quân đội nhân dân, triệu tập hội nghị công tác chính trị toàn quân tại Cổ Điền, đưa ra sự bố trí về công tác chính trị thời đại mới, khôi phục và phát huy truyền thống vẻ vang và tác phong tốt của Đảng ta, quân đội ta, dùng tinh thần chỉnh phong thúc đẩy chỉnh huấn chính trị, toàn diện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng trong quân đội, đi sâu thúc đẩy công tác xây dựng tác phong liêm chính của Đảng trong quân đội và cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội, kiên trì xét xử các vụ án nghiêm trọng vi phạm kỷ cương luật pháp như vụ Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Phòng Phong Huy, Trương Dương, đẩy mạnh sự chuyển biến căn bản sinh thái chính trị quân đội nhân dân.

Đảng đề xuất chiến lược cải cách quân đội mạnh, lãnh đạo triển khai cuộc cải cách quốc phòng và quân đội rộng khắp nhất, sâu sắc nhất kể từ ngày thành lập nước, tái cấu trúc thể chế lãnh đạo chỉ huy quân đội nhân dân, hệ thống sức mạnh quân sự hiện đại, các chế độ chính sách quân sự, cắt giảm 30 vạn quân số hiện phục vụ, hình thành cục diện mới quân ủy quản lý tổng thể, chiến khu quản lý chiến đấu, quân chủng quản lý việc xây dựng quân đội. Đứng trước cuộc cách mạng quân sự mới trên thế giới, chúng ta thực hành chiến lược quân đội mạnh về khoa học kỹ thuật, xây dựng quân đội nhân dân kiểu sáng tạo đổi mới, xây dựng hậu cần hiện đại hóa lớn mạnh, công tác xây dựng khoa học kỹ thuật quốc phòng và trang bị vũ khí đã có tiến triển lớn. Đã thực hiện chiến lược quân đội mạnh về người tài, xác lập phương châm giáo dục quân sự thời đại mới, làm rõ tiêu chuẩn cán bộ tốt của quân đội, thúc đẩy xây dựng hệ thống đào tạo nhân tài quân sự kiểu mới Tam vị nhất thể, đào tạo những quân nhân cách mạng thời đại mới có tâm hồn, có bản lĩnh, có khí phách, có phẩm đức, rèn luyện một bộ đội có bản lĩnh siêu cứng, có niềm tin sắt đá, kỷ luật sắt, tinh thần trách nhiệm sắt đá. Quán triệt chiến lược quản lý quân đội theo luật pháp, xây dựng hệ thống pháp trị quân sự đặc sắc Trung Quốc, đẩy nhanh sự chuyển biến căn bản phương thức quản lý quân đội. Đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống vinh dự quân nhân.

Đảng đề ra sứ mệnh nhiệm vụ của quân đội nhân dân thời đại mới, sáng tạo đổi mới sự chỉ huy chiến lược quân sự, điều chỉnh bố cục chiến lược quân sự ưu hóa, tăng cường chức năng chiến lược tạo ra tình thế, quản lý và khống chế khủng hoảng, ức chế chiến tranh, đánh thắng chiến tranh. Quân đội nhân dân nắm chắc tiêu chuẩn căn bản duy nhất là sức chiến đấu, nắm chắc định hướng cơ bản là có thể chiến đấu, chiến thắng, làm cho sức mạnh chiến lược và sức mạnh tác chiến ở cương vực mới, với chất lượng mới, tăng cường xây dựng hệ thống và năng lực chỉ huy tác chiến liên hợp, ra sức uốn nắn hội chứng “Hòa bình lắm bệnh tật”, ra sức nắm chắc huấn luyện quân sự thực chiến, xây dựng quốc phòng biên giới, trên biển và trên không hiện đại lớn mạnh vững chắc, kiên định linh hoạt triển khai đấu tranh quân sự, ứng phó có hiệu quả với các khiêu khích quân sự từ bên ngoài, răn đe mọi hoạt động chia rẽ của bè lũ đòi “Đài Loan độc lập”, tiến hành các nhiệm vụ trọng đại như đấu tranh gìn giữ biên cương, bảo vệ quyền trên biển, chống khủng bố, cứu giúp khi có tai nạn, chống dịch bệnh, hộ vệ hàng hải hòa bình, cứu viện nhân đạo và hợp tác quân sự quốc tế.

Từ sau Đại hội Đảng lần thứ 18 tới nay, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng, quân đội nhân dân đã thực hiện tái tổ chức có tính cách mạng và tính tổng thể, chỉnh đốn lại hành trang rồi xuất phát, sức mạnh quốc phòng và sức mạnh kinh tế đồng bộ nâng cao, hệ thống và năng lực chiến lược quốc gia nhất thể hóa được tăng tốc hình thành, đã xây dựng và kiện toàn thể chế bảo đảm quản lý quân nhân thoái ngũ, công tác động viên quốc phòng càng có hiệu quả cao, sự đoàn kết giữa quân đội với chính quyền, với nhân dân càng được củng cố. Quân đội nhân dân kiên quyết thực thi sứ mệnh nhiệm vụ trong thời đại mới, dùng tinh thần đấu tranh ngoan cường và hành động thực tế bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia.

(11) Trên mặt giữ gìn an ninh quốc gia

Sau cải cách mở cửa, Đảng coi trọng cao việc xử lý đúng đắn mối quan hệ cải cách, phát triển và ổn định, coi việc giữ gìn an ninh quốc gia và ổn định xã hội là công việc cơ bản của Đảng và đất nước, tạo môi trường an toàn cho công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Khi tiến sang thời đại mới, nước ta đối mặt với tình hình an ninh quốc gia gay gắt hơn, sức ép từ bên ngoài chưa từng có, các mối đe dọa an ninh truyền thống và đe dọa an ninh phi truyền thống đan xen lẫn nhau, và các vụ “Thiên nga đen” và “Tê giác xám” liên tục xảy ra. So với yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ, năng lực giữ gìn an ninh quốc gia của nước ta còn chưa đủ, năng lực đối phó với các nguy cơ lớn chưa mạnh, cơ chế phối hợp tổng thể để giữ gìn an ninh quốc gia chưa kiện toàn. Trung ương Đảng nhấn mạnh, nước thái bình, dân yên ổn [“quốc thái dân an”] là nguyện vọng cơ bản nhất và phổ biến nhất của nhân dân. Phải kiên định tư duy lằn ranh cuối cùng, lúc yên hàn lo lúc nguy nan, phòng bị trước, kiên trì đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, thống nhất trù liệu phát triển và an ninh trên cơ sở lấy an toàn cho nhân dân làm tôn chỉ, lấy an ninh chính trị làm gốc, lấy an ninh kinh tế làm nền tảng, lấy an toàn quân sự, khoa học và công nghệ, văn hóa và an ninh xã hội làm bảo đảm, lấy xúc tiến an ninh quốc tế làm chỗ dựa, thống nhất trù tính việc phối hợp mở cửa với an ninh, việc phối hợp an ninh truyền thống với an ninh phi truyền thống, việc phối hợp an ninh tự thân với an ninh cộng đồng, việc phối hợp giữ gìn an ninh quốc gia với tạo dựng an ninh quốc gia.

Đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh đảm bảo an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu và đề xuất quan niệm an ninh quốc gia tổng thể, bao gồm nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, đất đai, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, mạng, sinh thái, tài nguyên, hạt nhân, lợi ích ở ngoài nước, không gian vũ trụ, vùng biển sâu, vùng cực, sinh vật, yêu cầu toàn Đảng phải tăng cường tinh thần đấu tranh, nâng cao bản lĩnh đấu tranh, làm tròn trách nhiệm lãnh đạo và trách nhiệm công tác phòng ngừa, hóa giải các nguy cơ. Trung ương Đảng nhận thức sâu sắc rằng, trước các hoạt động bao vây, trấn áp, gây rối, lật đổ từ bên ngoài, phải phát huy tinh thần không tin tà ác, không sợ ma quỷ, đấu tranh đến cùng với tất cả các thế lực mưu toan lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta, mưu toan trì hoãn thậm chí ngăn chặn tiến trình phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, thái độ một mực nhượng bộ chỉ có thể đổi lấy sự cậy thế ăn hiếp được đằng chân lân đằng đầu, thái độ nhẫn nhịn vì đại cục chỉ có thể đem lại tình hình càng nhục nhã hơn.

Đảng dốc sức thúc đẩy xây dựng hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, thành lập Ủy ban An ninh quốc gia trung ương, hoàn thiện thể chế lãnh đạo an ninh quốc gia tập trung, thống nhất, hiệu quả và có thẩm quyền, hoàn thiện hệ thống pháp quyền, hệ thống chiến lược và hệ thống chính sách an ninh quốc gia, thiết lập cơ chế phối hợp công tác an ninh quốc gia và cơ chế quản lý đối phó tình trạng khẩn cấp. Đảng đưa công tác phát triển an ninh xuyên suốt toàn bộ quá trình các lĩnh vực phát triển đất nước, chú trọng phòng ngừa, hóa giải những nguy cơ lớn ảnh hưởng đến tiến trình hiện đại hóa nước ta, kiên quyết bảo vệ an ninh chính quyền nước ta, an ninh chế độ, an ninh hệ thống tư tưởng nhà nước, tăng cường tuyên truyền giáo dục về an ninh quốc gia và giáo dục quốc phòng toàn dân, củng cố phòng tuyến nhân dân an ninh quốc gia, thúc đẩy công tác làm cho các nước láng giềng thực hiện dân giàu nước mạnh, nghiêm ngặt ngăn chặn và tấn công các hoạt động xâm nhập, phá hoại, lật đổ, chia rẽ của các thế lực thù địch, ngăn chặn và phản kích sự đàn áp và ức chế cực đoan từ bên ngoài, triển khai cuộc đấu tranh với các hoạt động liên quan đến Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng và biển, tăng nhanh tốc độ xây dựng cường quốc biển, bảo vệ an ninh quốc gia có hiệu quả.

Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 18, an ninh quốc gia đã được tăng cường toàn diện, chịu đựng được những thử thách, thách thức nguy hiểm đến từ các mặt chính trị, kinh tế, hệ tư tưởng, thiên nhiên, tạo bảo đảm mạnh mẽ cho sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Đảng và nhà nước.

(Còn nữa)