30/07/1965: Tổng thống Johnson ký phê duyệt Medicare thành luật

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: President Johnson signs Medicare into law, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1965, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã ký phê duyệt thành luật Medicare, một chương trình bảo hiểm y tế cho người Mỹ cao tuổi. Tại buổi lễ phê duyệt tổ chức tại Thư viện Truman ở thành phố Independence, Missouri, cựu Tổng thống Harry Truman đã được ghi danh là người thụ hưởng đầu tiên của Medicare, và nhận chiếc thẻ Medicare đầu tiên.

Johnson muốn công nhận Truman, người mà vào năm 1945 đã trở thành tổng thống đầu tiên đề xuất chương trình bảo hiểm y tế quốc gia, một sáng kiến bị Quốc hội phản đối vào thời điểm đó.

Chương trình Medicare, cung cấp dịch vụ bệnh viện và bảo hiểm y tế cho người Mỹ từ 65 tuổi trở lên, đã được ký thành luật như một sửa đổi bổ sung của Đạo luật An sinh Xã hội năm 1935. Khoảng 19 triệu người đã đăng ký tham gia Medicare khi nó có hiệu lực vào năm 1966.

Năm 1972, điều kiện tham gia chương trình đã được mở rộng cho những người Mỹ dưới 65 tuổi với một số khuyết tật nhất định, hoặc những cá nhân thuộc mọi lứa tuổi mắc bệnh thận cần lọc máu hoặc ghép tạng. Tháng 12/2003, Tổng thống George W. Bush đã ký thành luật Đạo luật Hiện đại hóa Medicare, bổ sung quyền lợi mua thuốc theo toa cho bệnh nhân ngoại trú vào Medicare.

Medicaid, một chương trình do tiểu bang và liên bang tài trợ nhằm cung cấp bảo hiểm y tế cho một số người có thu nhập thấp, cũng được Tổng thống Johnson ký thành luật vào ngày 30/07/1965, như một sửa đổi của Đạo luật An sinh Xã hội.