30/11/1965: McNamara cảnh báo cộng sản đang thắng thế ở Việt Nam CH

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: McNamara warns Johnson that communists are gaining strength in South Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1965, sau chuyến thăm Việt Nam Cộng hòa, Bộ trưởng Quốc phòng McNamara đã báo cáo trong một bản ghi nhớ cho Tổng thống Lyndon B. Johnson rằng chính quyền miền Nam của Nguyễn Cao Kỳ “vẫn còn tồn tại, nhưng không nhận được sự ủng hộ rộng rãi, hoặc tạo ra các hành động.”

Ông nói rằng việc Việt Cộng tuyển mộ lực lượng thành công, cùng với sự xâm nhập của quân đội Bắc Việt, tiếp tục cho thấy “kẻ thù có thể sẽ tăng cường sức mạnh tương đương 110 tiểu đoàn hiện tại lên hơn tương đương 150 tiểu đoàn vào cuối năm 1966.”

McNamara nói các nhà hoạch định chính sách Mỹ phải đối mặt với hai lựa chọn: tìm kiếm một thỏa hiệp hòa giải và giữ các cam kết quân sự ở mức tối thiểu, hoặc tiếp tục nhấn mạnh vào một giải pháp quân sự, đòi hỏi phải không kích mạnh mẽ Bắc Việt.

Kết luận, McNamara cảnh báo rằng không có sự đảm bảo nào về thành công quân sự của Mỹ và còn có khả năng thực sự rơi vào bế tắc chiến lược, nói rằng “con số lính Mỹ bị giết khi đang làm nhiệm vụ có thể dự kiến lên đến 1.000 người một tháng.” Về bản chất, McNamara đang cảnh báo Johnson rằng gửi thêm quân cũng không có khả năng ngăn chặn bế tắc. Tuy nhiên, cuối cùng Johnson đã lựa chọn tìm kiếm một giải pháp quân sự. Đến năm 1969, đã có hơn 500.000 binh lính Mỹ ở Việt Nam.