08/11/1994: “Cách mạng Đảng Cộng hòa”

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: The Republican Revolution, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1994, lần đầu tiên sau 40 năm, Đảng Cộng hòa đã giành quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Dẫn đầu bởi Hạ nghị sĩ Newt Gingrich của Georgia, người sau đó sẽ thay thế Hạ nghị sĩ Dân chủ Tom Foley của Washington trở thành Chủ tịch Hạ viện, Đảng Cộng hòa đã thống nhất ủng hộ kế hoạch “Hợp đồng với nước Mỹ” (Contract with America), một kế hoạch lập pháp gồm 10 điểm nhằm cắt giảm thuế liên bang và phá bỏ các chương trình phúc lợi xã hội được thiết lập trong 60 năm phần lớn do Đảng Dân chủ cầm quyền tại Quốc hội.

Hạ viện của Gingrich, nơi tập trung đa số tân nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, đã dẫn đầu “Cách mạng Đảng Cộng hòa” (The Republican Revolution) bằng cách thông qua mọi dự luật được nêu trong Hợp đồng với nước Mỹ – chỉ trừ một sửa đổi hiến pháp về giới hạn nhiệm kỳ – trong vòng 100 ngày đầu tiên của Quốc hội Mỹ thứ 104.