12/05/1780: Cách mạng Mỹ chịu thất bại nặng nề tại Charleston

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Americans suffer worst defeat of revolution at Charleston, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1780, sau cuộc bao vây bắt đầu vào ngày 02/04, người Mỹ đã phải gánh chịu thất bại nặng nề nhất trong Cách mạng, khi Thiếu tướng Benjamin Lincoln đầu hàng vô điều kiện trước Trung tướng Anh Sir Henry Clinton và đội quân 10.000 người của ông tại Charleston, Nam Carolina.

Với chiến thắng này, người Anh đã bắt được hơn 3.000 lính Ái Quốc cùng một lượng lớn đạn dược và thiết bị, mà chỉ mất 250 người chết và bị thương. Tự tin khi quân Anh đã kiểm soát miền nam, Trung tướng Clinton quyết định đi thuyền về phía bắc tới New York, sau khi hay tin quân Pháp chuẩn bị có một cuộc viễn chinh tới bang phía bắc vốn cũng do Anh chiếm đóng. Ông để Tướng Charles Cornwallis ở lại chỉ huy 8.300 quân Anh tại Nam Carolina.

Nam Carolina là một bang bị chia rẽ sâu sắc, và sự hiện diện của người Anh đã kích động một cuộc nội chiến tàn khốc cho người dân. Trước tiên, người Anh sử dụng những thành viên của phe Trung Quân để bình định những người dân ủng hộ phe Ái Quốc, và lính Ái Quốc đã đáp trả tương xứng. Các chiến lược chiến tranh du kích được sử dụng bởi các thành viên Ái Quốc như Francis Marion, Thomas Sumter, và Nathanael Greene trong suốt chiến dịch ở Carolina trong giai đoạn 1780-1781 cuối cùng đã buộc lực lượng Anh phải rút về Virginia, nơi họ cuối cùng đầu hàng tại Yorktown vào ngày 19/10/1781.

Sau nỗi nhục khi đầu hàng quân Anh tại Charleston, Thiếu tướng Lincoln đã lật ngược tình thế, và cuối cùng trở thành người chấp nhận nghi thức đầu hàng của Cornwallis trước Tướng George Washington tại Yorktown vào ngày 20/10.