21/05/1940: Đức Quốc Xã sát hại những người “không phù hợp” ở Đông Phổ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Nazis kill “unfit” people in East Prussia, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1940, một “đơn vị đặc biệt” của Quốc Xã đã thực hiện nhiệm vụ của mình và sát hại hơn 1.500 bệnh nhân trong các bệnh viện ở Đông Phổ.

Bệnh nhân tâm thần trên khắp đất Đông Phổ đã được chuyển đến quận Soldau, cũng thuộc Đông Phổ. Một đơn vị quân đội đặc biệt, về cơ bản là một đội ám sát, đã thực hiện nhiệm vụ được giao là giết chết các bệnh nhân này trong hơn 18 ngày. Đây chỉ là một phần nhỏ trong chương trình lớn hơn của Đức Quốc Xã nhằm tiêu diệt tất cả những người bị xem là “không phù hợp” theo hệ tư tưởng của Quốc Xã. Sau vụ thảm sát, đơn vị này đã báo cáo lại với trụ sở chính ở Berlin rằng các bệnh nhân đã được “di tản thành công.”