Tag Archives: 1976

07/07/1976: Học viên nữ được ghi danh tại West Point

Nguồn: Female cadets enrolled at West Point, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1976, lần đầu tiên trong lịch sử, học viên nữ được phép ghi danh nhập học Học viện Quân sự Hoa Kỳ … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

05/01/1976: Pol Pot đổi tên Campuchia

Nguồn: “Pol Pot renames Cambodia,” History.com (truy cập ngày 04/01/2015). Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1976, nhà lãnh đạo Khmer Đỏ Pol Pot công bố một bản hiến pháp mới đổi tên của Campuchia thành Campuchia … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment