Tag Archives: John Quincy Adams

02/12/1823: Học thuyết Monroe được công bố

Nguồn: Monroe Doctrine declared, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1823, trong bài diễn văn thường niên trước Quốc hội, Tổng thống James Monroe đã tuyên bố một sáng kiến mới về chính sách đối … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

09/02/1825: Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được Hạ viện quyết định

Nguồn: Presidential election decided in the House, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1825, vì không có ứng cử viên Tổng thống nào nhận được đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 1824, … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

01/12/1824: Quốc hội Mỹ bỏ phiếu chọn Tổng thống

Nguồn: Congress decides outcome of presidential election, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1824, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội Mỹ đã quyết định kết quả bầu cử tổng thống, với phần thắng … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment