Tag Archives: Warsaw

18/01/1943: Đức tiếp tục trục xuất người Do Thái tới Treblinka

Nguồn: Germans resume deportations from Warsaw to Treblinka, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1943, việc trục xuất người Do Thái từ khu ổ chuột Warsaw đến trại tập … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

17/01/1945: Liên Xô chiếm Warsaw

Nguồn: Soviets capture Warsaw, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1945, quân đội Liên Xô đã chiếm thủ đô Ba Lan từ tay người Đức. Warsaw trở thành chiến trường kể từ ngày đầu tiên … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

04/12/1942: Tín đồ Thiên Chúa giáo trợ giúp người Do Thái Ba Lan

Nguồn: Polish Christians come to the aid of Polish Jews, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1942, ở Warsaw, một nhóm tín đồ Thiên Chúa giáo Ba Lan đã bất chấp mạng sống của mình … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

01/08/1944: Khởi nghĩa Warsaw bắt đầu

Nguồn: Warsaw Revolt begins, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1944, trong Thế chiến II, một đội quân thiết giáp của Liên Xô, dưới sự chỉ huy của tướng Konstantin Rokossovski, đã tới sông Vistula, … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment