11/01/1956: Ngô Đình Diệm ban hành Sắc Lệnh Số 6

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Diem issues Ordinance No. 6, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1956, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm đã ban hành Sắc lệnh số 6, cho phép bắt giữ các cựu thành viên Việt Minh và những người “được coi là nguy hiểm đối với quốc phòng và an ninh chung.”

Việt Minh là tổ chức cộng sản đã lật đổ chế độ thực dân Pháp và lên nắm quyền kiểm soát chính phủ miền Bắc Việt Nam vào tháng 10/1954. Việc cho phép bắt giữ các cựu thành viên Việt Minh là một nỗ lực của Diệm nhằm củng cố quyền lực của ông tại miền Nam. Trước đó, ông đã dập tắt sự phản đối từ nhiều tôn giáo và còn tiến hành một chương trình chống lại các thành viên Việt Minh bấy giờ vẫn đang ở miền Nam.

Tính đến cuối năm 1956, Diệm đã đập tan khoảng 90% các nhóm quân nổi dậy của cựu Việt Minh ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng, chiến dịch tàn nhẫn chống lại mọi bất đồng chính kiến này chẳng hề gia tăng sự ủng hộ của người dân dành cho Diệm, trái lại, nó còn khiến ông mất rất nhiều đồng minh tiềm năng.

Ngô Đình Diệm cầm quyền cho đến tháng 10/1963 thì bị ám sát trong một cuộc đảo chính của các tướng quân đội miền Nam.

Xem thêm:

Con đường lên nắm quyền của Ngô Đình Diệm, 1945-54 (P1)