31/07/1964: Mỹ và VNCH thỏa thuận tấn công Bắc Việt

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Agreement on conduct of war, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1964, trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Dean Rusk thừa nhận có sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam Cộng hòa trong vấn đề mở rộng chiến tranh vào miền Bắc Việt Nam, nhưng họ đã đạt được thỏa thuận về tiến trình chung của cuộc chiến. Ông tuyên bố rằng những cảnh báo của Mỹ đối với chính quyền cộng sản Trung Quốc và Bắc Việt đã chỉ rõ cam kết của người Mỹ.

Ngày 23/07, Đại sứ Maxwell Taylor đã diện kiến Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa, Đại tướng Nguyễn Khánh, để phản đối việc ông Khánh và Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ gần đây kêu gọi mở rộng chiến tranh sang miền Bắc Việt Nam. Cuộc họp này được cho là “rất nóng.” Người ta cho rằng Khánh đã kiên quyết phản ứng lại lời khiển trách của Taylor, và lập luận rằng chiến tranh đã thay đổi vì sự có mặt của các lực lượng miền Bắc ở miền Nam.

Trong một cuộc họp thứ hai, Khánh đã đề nghị được từ chức, nhưng Taylor, người tin rằng Khánh đã đúng phần nào về việc đưa cuộc chiến vào Bắc Việt, đã không chỉ ngăn cản Khánh từ chức, mà sau cùng còn đánh điện về Washington rằng Mỹ nên triển khai các kế hoạch bí mật với Việt Nam Cộng hòa để đánh bom miền Bắc.

Mặc dù có những bất đồng liên quan đến cách tốt nhất để tiến hành chiến tranh, Tổng thống Lyndon B. Johnson nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam Cộng hòa vẫn rất tốt. Những lời bình luận của Rusk đã được nhiều người nhìn nhận là một phần trong chiến dịch nhằm trấn an Việt Nam Cộng hòa rằng Mỹ sẽ tiếp tục đứng cạnh họ trong cuộc chiến.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]