16/11/1941: Goebbels xuất bản bài viết chống người Do Thái

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Goebbels publishes his screed of hate, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1941, Joseph Goebbels đã xuất bản trên tạp chí Đức Das Reich (Đế chế), rằng “Người Do Thái muốn chiến tranh, và giờ họ đã được như ý” – ám chỉ kế hoạch tuyên truyền của Đức Quốc Xã nhằm đổ lỗi người Do Thái châu Âu là những kẻ gây ra chiến tranh thế giới, qua đó giúp phe phát xít biện minh cho cái gọi là “Giải pháp Cuối cùng” (Final Solution).

Chỉ hai ngày trước đó, sau khi đọc hơn một chục tin nhắn được giải mã của cảnh sát Đức, trong đó mô tả sự tàn bạo mà người Do Thái châu Âu đang phải chịu, Thủ tướng Anh Winston Churchill đã viết trong một lá thư gửi tờ Jewish Chronicle (Biên niên sử Do Thái) rằng “Người Do Thái phải gánh chịu đợt tấn công đầu tiên của Đức Quốc Xã vào các thành trì tự do và nhân phẩm … [Nhưng] họ không cho phép điều đó phá hủy tinh thần của mình: họ chưa bao giờ đánh mất ý chí kháng cự.”

Tinh thần kháng chiến mạnh mẽ của người Do Thái đang gia tăng, đặc biệt là ở Liên Xô, nơi người Do Thái tham gia cùng các đảng viên cộng sản trong cuộc chiến chống lại đợt xâm lược của Đức vào lãnh thổ Nga.

Nhưng đó chỉ là hành động muộn màng, vì Goebbels, Himmler cũng như các tay chân khác của Hitler đã hăng hái thực hiện việc “loại bỏ người Do Thái”, sử dụng chiến thuật tuyên truyền và luận điệu chống Bolshevik để kích động lính SS. Chính Goebbels viết trên Das Reich: “Lời tiên tri của Quốc trưởng rằng … nếu giới tài chính quốc tế Do Thái thành công trong việc đẩy các quốc gia rơi vào thế chiến một lần nữa, kết quả sẽ không phải là việc Bolshevik-hóa cả thế giới, mà là sự hủy diệt chủng tộc Do Thái ở châu Âu. Chúng ta đang ở trong quá trình đó … Cảm thông hay hối tiếc đều sẽ tồn tại ở đây.”