06/07/1775: Quốc hội lục địa tuyên bố vũ trang chống Anh

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Congress issues a “Declaration on the Causes and Necessity of Taking Up Arms”, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1775, một ngày sau khi tuyên bố một lần nữa sự trung thành với vua George III và chúc ông “một triều đại lâu dài và thịnh vượng” trong Kiến ​​nghị Nhành Olive, Quốc hội lục địa đã công bố “nguyên nhân và sự cần thiết của việc vũ trang” chống lại chính quyền Anh tại các thuộc địa Mỹ. Tuyên bố này cũng đưa ra lựa chọn của người dân thuộc địa “thà chết như những người tự do thay vì sống như nô lệ.”

Cũng như trong Kiến ​​nghị Nhành Olive, Quốc hội lục địa không bao giờ công kích động cơ của nhà vua Anh. Thay vào đó, họ phản đối “Những bước đi lớn của Nghị viện Anh trong việc thiết lập sự cai trị tuyệt đối của họ trên các thuộc địa này…” Quốc hội lục địa đã trình bày lịch sử mối quan hệ của các thuộc địa, trong đó nhà vua giữ vai trò như là cầu nối duy nhất giữa mẫu quốc và thuộc địa, cho đến khi, trong mắt họ, chiến thắng trước nước Pháp trong Chiến tranh Bảy năm khiến cho “nội các mới [của nước Anh] nhìn nhận tất cả kẻ thù của nước Anh đều đã bị chinh phục” để rơi vào “ý tưởng bất hạnh về việc cần phải chinh phục cả bạn bè của mình.”

Theo tuyên bố này, vai trò của nhà vua vẫn không thay đổi, nhưng “nghị viện Anh lần đầu tiên nắm lấy quyền lập pháp không hạn chế trên các thuộc địa Mỹ,” điều đã dẫn đến vụ đổ máu tại Lexington và Concord vào tháng 04 năm 1775.

Tại thời điểm này, Quốc hội lục địa cho rằng chỉ cần giúp nhà vua hiểu được những gì Nghị viện Anh và các bộ trưởng của ông đã làm thì ông sẽ khắc phục được tình hình và khôi phục lại địa vị của các cư dân thuộc địa như là những thành viên hoàn toàn bình đẳng của Đế quốc Anh. Tuy nhiên, khi nhà vua đứng về phía Nghị viện Anh, Quốc hội lục địa đã bỏ qua Tuyên bố Vũ trang để đưa ra một bản Tuyên ngôn Độc lập.