05/05/1972: Bắc Việt đẩy lùi quân tiếp viện của Việt Nam CH

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: North Vietnamese turn back South Vietnamese relief column, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1972, khi những người lính Sư đoàn 21 Quân lực Việt Nam Cộng hoà cố gắng tiếp cận An Lộc ở tỉnh Bình Long qua quốc lộ 13, họ đã một lần nữa bị đẩy lùi bởi lực lượng cộng sản, những người đã đè bẹp một căn cứ hỏa lực của Việt Nam Cộng hoà. Sư đoàn 21 đã cố gắng tiến vào An Lộc từ giữa tháng 4 khi đơn vị này được chuyển lên từ khu vực đóng quân ở Đồng bằng sông Cửu Long và nhận lệnh tấn công nhằm giải tỏa An Lộc đang bị bao vây. Những người lính miền Nam đã chiến đấu tuyệt vọng để đến An Lộc, nhưng họ đã phải chịu quá nhiều thương vong và phải cần một đơn vị khác đến tiếp viện để thực sự giành lại được An Lộc vào ngày 18/06.

An Lộc là mặt trận trọng yếu ở cực nam của Chiến dịch Nguyễn Huệ gồm ba mũi nhọn (một phần trong Chiến dịch Xuân – Hè 1972, mà Việt Nam Cộng hòa gọi là Mùa hè đỏ lửa, còn Mỹ gọi là Easter Offensive), một cuộc tấn công lớn do Bắc Việt phát động vào ngày 30/03 với mong muốn giáng một đòn quyết định để giành chiến thắng. Lực lượng tấn công bao gồm 14 sư đoàn và 26 trung đoàn bộ binh, với hơn 120.000 lính và khoảng 1.200 xe thiết giáp và xe tăng các loại. Các mục tiêu chính gồm Quảng Trị ở miền bắc, Kontum ở Tây Nguyên, và An Lộc ở miền Nam. Ban đầu, lính Việt Nam Cộng hoà ở tất cả các điểm bị tấn công đều gần như bị áp đảo, đặc biệt là ở các tỉnh cực bắc, nơi họ sớm từ bỏ căn cứ ở Quảng Trị và chạy về phía Nam.

Tại Bình Long, quân Bắc Việt tiến đánh từ hướng Campuchia, bắt đầu từ ngày 05/04, với mục tiêu đầu tiên là Lộc Ninh. Sau khi chiếm được Lộc Ninh, lính Bắc Việt nhanh chóng bao vây An Lộc, thủ phủ của Bình Long, chỉ cách Sài Gòn 65 dặm. Bắc Việt đã bao vây An Lộc trong gần ba tháng và liên tục cố gắng chiếm được thành phố. Quân đồn trú của Việt Nam Cộng hoà đã bị tổn thất nặng nề, với 2.300 người chết hoặc mất tích, nhưng với sự trợ giúp của các cố vấn Mỹ và Không lực Hoa Kỳ, họ đã cố gắng giữ được An Lộc cho đến khi cuộc bao vây được dỡ bỏ vào ngày 18/06.

Giao tranh xảy ra khắp miền Nam trong những tháng mùa hè tiếp theo, nhưng cuối cùng lực lượng Việt Nam Cộng hoà đã thắng thế và chiếm lại được Quảng Trị vào tháng 09. Khi đợt tấn công của lực lượng cộng sản dần bế tắc, Tổng thống Nixon tuyên bố chiến thắng của quân miền Nam đã chứng tỏ tính khả thi của chương trình Việt Nam hóa chiến tranh, vốn được Nixon triển khai từ năm 1969 nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam Cộng hòa.