21/09/1792: Chế độ quân chủ bị bãi bỏ ở Pháp

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Monarchy abolished in France, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1792, tại nước Pháp cách mạng, Hội đồng Lập pháp đã bỏ phiếu bãi bỏ chế độ quân chủ và thành lập nền Cộng hòa thứ nhất. Biện pháp này được đưa ra một năm sau khi vua Louis XVI miễn cưỡng phê chuẩn một hiến pháp mới, tước đi phần lớn quyền lực của ông.

Louis lên ngôi vua Pháp vào năm 1774, và ngay từ đầu đã tỏ ra không phải là người có thể giải quyết các vấn đề tài chính nghiêm trọng do những người tiền nhiệm để lại. Năm 1789, tình trạng thiếu lương thực và khủng hoảng kinh tế đã khiến Cách mạng Pháp bùng nổ. Vua Louis và Hoàng hậu Mary-Antoinette bị cầm tù vào tháng 08/1792, sang tháng 09, chế độ quân chủ đã bị bãi bỏ. Ngay sau đó, bằng chứng cho âm mưu mượn tay ngoại bang chống cách mạng của Louis đã bị phát hiện, và ông bị đưa ra xét xử vì tội phản quốc.

Tháng 01/ 1793, Louis đã bị luận tội và kết án tử hình sau một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ sít sao. Ngày 21/01, nhà vua bước lên máy chém; Marie-Antoinette cũng bị xử tử như chồng chín tháng sau đó.

5 hiểu lầm về cuộc Cách mạng Pháp