20/06/1789: ‘Lời thề tại sân tennis’ của Đẳng cấp Thứ Ba

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Third Estate makes Tennis Court Oath, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1789, tại Versailles, Pháp, các đại biểu của Đẳng cấp Thứ Ba, đại diện cho thường dân và tăng lữ cấp thấp, đã họp nhau tại Jeu de Paume, một sân tennis trong nhà, nhằm thách thức lệnh giải tán từ vua Louis XVI. Chính trong khung cảnh khiêm tốn này, họ đã tuyên thệ một lời thề lịch sử, rằng sẽ không giải tán cho đến khi hiến pháp mới được thông qua.

Louis XVI, người lên ngôi năm 1774, đã chứng minh mình không phải người thích hợp để xử lý các vấn đề tài chính nghiêm trọng thừa hưởng từ ông nội, vua Louis XV. Năm 1789, trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính của đất nước, Louis triệu tập Hội nghị các Đẳng cấp (Estates-General) gồm đại diện của ba Đẳng cấp – quý tộc, tăng lữ, dân thường. Hội nghị các Đẳng cấp đã không được triệu tập từ năm 1614, và các đại biểu đã đưa ra một danh sách dài các yêu sách và kêu gọi cải cách chính trị và xã hội sâu rộng.

Đẳng cấp Thứ Ba, vốn có nhiều đại diện nhất, đã tuyên bố lập nên Quốc Hội Lập hiến (National Assembly) và còn tuyên thệ sẽ đưa ra một hiến pháp mới cho nhà vua. Dường như việc này ban đầu đã có hiệu quả, Louis đã hợp pháp hoá Quốc Hội Lập hiến của Đẳng cấp Thứ Ba, nhưng sau đó ông lại cho quân đội bao vây Versailles và sa thải Jacques Necker, vị Bộ trưởng Tài chính đã ủng hộ cải cách. Để đáp trả, người dân Paris đã huy động lực lượng và vào ngày 14/07, họ tấn công nhà tù Bastille –nhà tù lớn của cả nước, nơi mà họ cho rằng đang lưu giữ đạn dược – và Cách mạng Pháp chính thức bắt đầu.

Xem thêm:

5 hiểu lầm về cuộc Cách mạng Pháp

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]