26/01/1500: Nhà thám hiểm châu Âu đầu tiên tới Brazil

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: First European explorer reaches Brazil, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1500, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Vicente Yanez Pinzon – người từng chỉ huy tàu Nina trong chuyến thám hiểm đầu tiên tới Tân Thế giới của Christopher Columbus – đã đến bờ biển phía đông bắc của Brazil trong một hải trình cũng do ông chỉ huy. Chuyến đi của Pinzon đã tạo ra những tư liệu được ghi lại lần đầu tiên của một nhà thám hiểm châu Âu về việc nhìn thấy bờ biển Brazil, dù việc các nhà hàng hải người Bồ Đào Nha trước đó đã biết đến Brazil hay chưa vẫn còn gây tranh cãi.

Pinzon sau đó đã lái tàu dọc theo bờ biển Brazil xuống xích đạo, nơi ông khám phá cửa Sông Amazon trong một thời gian ngắn. Cùng năm, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Pedro Alvares Cabral đã tuyên bố chủ quyền của Bồ Đào Nha đối với Brazil, lập luận rằng lãnh thổ này nằm trong phạm vi thám hiểm của Bồ Đào Nha đã được xác định bởi Hiệp ước Tordesillas. Tuy nhiên, khá ít nỗ lực được thực hiện để củng cố yêu sách này cho tới những năm 1530, khi những khu định cư cố định của người châu Âu tại Brazil được lập nên ở Sao Vicente, Sao Paulo bởi các thực dân Bồ Đào Nha. 

12/10/1492: Columbus tìm ra Tân Thế giới