17/04/1941: Nam Tư đầu hàng Đức Quốc xã

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Yugoslavia surrenders to the Nazis, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1941, trong Thế chiến II, đại diện của các khu vực khác nhau ở Nam Tư đã ký hiệp ước đình chiến với Đức Quốc xã tại Belgrade, chấm dứt 11 ngày kháng cự cuộc xâm lược của quân đội Đức một cách vô ích. Hơn 300.000 sĩ quan và binh lính Nam Tư đã bị bắt làm tù binh, trong khi đó, chỉ 200 người Đức thiệt mạng trong cuộc chinh phục Nam Tư.

Ngày 27/03/1941, hai ngày sau khi chính phủ Nam Tư ký hiệp ước gây tranh cãi với các cường quốc phe Trục, các sĩ quan không quân Nam Tư – với sự hỗ trợ của các đặc vụ Anh – đã lật đổ chế độ ủng hộ phe Trục.

Đáp lại, quốc trưởng Đức Quốc xã là Adolf Hitler đã phát động một cuộc xâm lược lớn vào Nam Tư ngày 06/04, bắt đầu bằng việc oanh tạc Belgrade. Lực lượng phòng thủ Nam Tư – gồm những người đến từ nhiều sắc tộc bất ổn về chính trị – đã bị quân xâm lược Đức, Ý, Hungary và Bulgaria đánh bại.

Ngày 17/04, Nam Tư đầu hàng và bị phân chia giữa bốn cường quốc phe Trục xâm lược, ngoại trừ nhà nước bù nhìn Croatia. Quân chiếm đóng đã khoét sâu vào những khác biệt về tôn giáo và sắc tộc trong khu vực, đặc biệt là đối xử tàn bạo với người Serbia.

Tuy nhiên, tới cuối năm 1941, hai phong trào kháng chiến hiệu quả đã xuất hiện. Trong đó, một phong trào được lãnh đạo bởi Đại tá Dragolyub Mihailovich, người trung thành với chính quyền Nam Tư trước kia (khi ấy đang lưu vong), phong trào còn lại do Josip Broz Tito lãnh đạo – gồm các thành viên Đảng Cộng sản Nam Tư vốn lúc ấy vẫn đang bị đặt ngoài vòng pháp luật.