08/03/1965: Thủy quân Lục chiến Mỹ đổ bộ Đà Nẵng

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: U.S. Marines land at Da Nang, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1965, ba tàu vận tải USS Henrico, Union và Vancouver, mang theo Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 9 dưới quyền Chuẩn Tướng Frederick J. Karch, đã đổ bộ vào bãi biển Xuân Thiều (Red Beach Two), cách Đà Nẵng khoảng 3,7 km.

Lên bờ đầu tiên là Tiểu đoàn 3, những người đến bãi biển lúc 8:15 sáng. Trang bị đầy đủ thiết bị chiến đấu và mang theo súng trường M-14, toán lính Thủy quân Lục chiến được chào đón bởi nhóm cảnh sát, sĩ quan Việt Nam Cộng hòa, các cô gái Việt Nam với vòng hoa trên tay, và bốn lính Mỹ cầm một tấm biển lớn ghi rõ: “Xin chào mừng. Những anh lính dũng cảm!” (Welcome, Gallant Marines).

Tướng William Westmoreland, chỉ huy quân sự cấp cao tại Sài Gòn, đã ngán ngẩm trước cảnh tượng này, bởi ông hy vọng rằng Thủy quân Lục chiến có thể hạ cánh mà không có bất kỳ sự kiện phô trương nào. Trong vòng hai giờ, Tiểu đoàn 1 bắt đầu hạ cánh xuống căn cứ không quân Đà Nẵng.

3.500 lính Thủy quân Lục chiến đã được triển khai để bảo vệ căn cứ không quân Mỹ, tạo điều kiện để binh lính Việt Nam Cộng hòa quay lại chiến đấu. Ngày 01/03, Đại sứ Maxwell Taylor đã thông báo cho Thủ tướng Phan Huy Quát rằng người Mỹ đang chuẩn bị gửi Thủy quân Lục chiến đến Việt Nam. Ba ngày sau, một yêu cầu chính thức đã được Đại sứ quán Hoa Kỳ đệ trình, yêu cầu chính phủ Việt Nam Cộng hòa “mời” Mỹ gửi Thủy quân Lục chiến.

Thủ tướng Quát, một nhân vật hữu danh vô thực, đã phải xin chuẩn thuận từ người nắm quyền thực sự, Tướng Nguyễn Văn Thiệu, người đứng đầu Hội đồng Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông Thiệu đồng ý, nhưng giống như Westmoreland, đã yêu cầu lính Mỹ phải “được đưa lên bờ theo cách kín đáo nhất có thể.” Những mong muốn này đã bị gạt sang một bên và lính Thủy quân Lục chiến đã được chào đón rất nồng nhiệt khi họ đến.