28/09/1781: Trận Yorktown bắt đầu

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Battle of Yorktown begins, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1781, Tướng George Washington – chỉ huy một lực lượng gồm 17.000 quân Pháp và quân Lục địa – đã bắt đầu cuộc bao vây tướng Charles Cornwallis và 9.000 quân Anh tại Yorktown, Virginia. Được gọi là Trận Yorktown, đây là trận đánh quan trọng nhất trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ.

Trước đó, hạm đội của Pháp do Francois, Bá tước xứ Grasse, chỉ huy đã rời St. Domingue (lúc đó là thuộc địa của Pháp và nay là Haiti) để đến Vịnh Chesapeake, còn Cornwallis đã chọn Yorktown – địa điểm nằm ở cửa vịnh Chesapeake – làm căn cứ của mình. Washington nhận ra đã đến lúc phải hành động. Ông đã ra lệnh cho Hầu tước Lafayette và 5.000 lính Mỹ chặn đường rút lui trên bộ của Cornwallis từ Yorktown, trong khi hạm đội hải quân Pháp chặn đường rút lui trên biển.

Đến ngày 28/09, Washington đã hoàn tất việc bao vây Cornwallis và Yorktown với lực lượng kết hợp quân Lục địa và quân Pháp. Sau ba tuần bị pháo kích không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, Cornwallis đã đầu hàng Washington tại Yorktown vào ngày 17/10/1781, sự kiện đã cơ bản chấm dứt Chiến tranh giành Độc lập của Mỹ.

Lấy cớ bị ốm, Cornwallis đã không tham dự lễ đầu hàng chính thức diễn ra vào ngày 19/10. Thay vào đó, phó chỉ huy của ông là Tướng Charles O’Hara đã mang thanh kiếm của Cornwallis trao cho chỉ huy của Mỹ và của Pháp.

Mặc dù cuộc chiến vẫn tiếp diễn trên biển và các mặt trận khác, chiến thắng của phe Ái quốc tại Yorktown đã chấm dứt cuộc giao tranh tại các thuộc địa Mỹ. Các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu vào năm 1782, và ngày 03/09/1783, Hiệp ước Paris đã được ký, chính thức công nhận Hoa Kỳ là một quốc gia tự do và độc lập sau tám năm chiến tranh.

Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.1): Nước Mỹ thời lập quốc