11/02/1970: Nhật Bản phóng vệ tinh đầu tiên

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Japan launches its first satellite, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1970, từ Trung tâm Vũ trụ Kagoshima trên bờ biển phía đông của Bán đảo Ohsumi, Ohsumi, vệ tinh đầu tiên của Nhật Bản, đã được phóng thành công vào quỹ đạo Trái đất. Thành tựu này đã đưa Nhật Bản trở thành cường quốc vũ trụ thứ tư trên thế giới, sau Liên Xô năm 1957, Hoa Kỳ năm 1958 và Pháp năm 1965.

Hai tháng sau khi Nhật Bản phóng vệ tinh Ohsumi, Trung Quốc đã trở thành cường quốc vũ trụ thứ năm khi phóng thành công vệ tinh Mao 1 vào không gian. Vệ tinh này được đặt theo tên của Mao Trạch Đông, nhà lãnh đạo Trung Quốc Cộng sản. Khi bắt đầu quay quanh Trái Đất, vệ tinh cho phát bài hát ca ngợi công lao của Mao Trạch Đông với đất nước – bài Đông phương hồng (The East Is Red) – mỗi phút một lần.