25/09/1894: Tổng thống Cleveland ân xá cho các tín hữu Mặc Môn

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Grover Cleveland pardons bigamists, adulterers, polygamists and unlawful cohabitants, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1894, Tổng thống Grover Cleveland đã ban hành một tuyên bố tổng thống nhằm ân xá cho nhóm tín đồ thuộc Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô (còn được gọi là Giáo hội Mặc Môn), những người đã kết hôn theo chế độ đa thê hoặc chung sống theo những cách mà chính phủ Mỹ coi là bất hợp pháp. Ở thời điểm đó, và cho đến tận ngày nay, các cuộc hôn nhân giữa một nam và nhiều nữ; một nữ và nhiều nam; hoặc nhiều nam và nhiều nữ đều là bất hợp pháp trên đất Mỹ.

Tháng 10/1890, dưới áp lực xã hội và chính trị ngày càng tăng, người đứng đầu Giáo hội Mặc Môn đã ban hành một bản tuyên ngôn tuyên bố rằng giáo phái của mình sẽ không còn cho phép hôn nhân đa thê. Năm 1893, Tổng thống đương nhiệm Benjamin Harrison đã ân xá cho những người có hôn nhân đa thê với điều kiện từ đó trở đi, họ và các tín đồ khác phải tuân theo chế độ một vợ một chồng.

Tháng 09/1894, Cleveland quyết định rằng những người đa thê bị kết tội của Nhà thờ Mặc Môn đã biết sửa chữa lỗi lầm của mình. Tuyên bố của ông đảm bảo rằng tài sản và quyền công dân của họ, vốn đã bị tước đoạt trong nỗ lực của chính phủ nhằm xóa bỏ chế độ đa thê ở lãnh thổ Utah, đã được phục hồi.

06/04/1830: Giáo hội Mặc Môn được thành lập