17/03/1964: Hội đồng An ninh Quốc gia xem xét tình hình Chiến tranh Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: National Security Council reviews situation, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1964, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã chủ trì một phiên họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng McNamara và Tướng Maxwell Taylor đã trình bày một đánh giá đầy đủ về tình hình tại Việt Nam.

Trong cuộc họp, đã có nhiều quyết định bí mật được đưa ra, bao gồm cả việc phê duyệt các hoạt động thu thập thông tin mật ở Bắc Việt Nam; các kế hoạch bất ngờ để khởi động các cuộc không kích trả đũa của Không lực Mỹ nhằm chống lại các cơ sở quân sự của Bắc Việt và các căn cứ địa của du kích cộng sản bên trong lãnh thổ Lào và Campuchia; và một chương trình “gây áp lực quân sự công khai” dài hạn chống lại Bắc Việt. Tổng thống Johnson đã chỉ thị rằng kế hoạch ném bom phải được “tiến hành mạnh mẽ.”

Trong tuyên bố đưa ra cho công chúng sau đó, Mỹ thông báo sẽ tăng viện trợ quân sự và kinh tế để hỗ trợ kế hoạch mới chống Việt Cộng của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Khánh. Mục đích của Khánh là huy động tất cả nam giới miền Nam có khả năng tham gia chiến đấu, tăng lương, nâng cao vị thế lực lượng bán quân sự, và cung cấp thêm trang thiết bị cho lực lượng vũ trang Việt Nam Cộng hòa.