01/01/1946: Lính Nhật đầu hàng sau khi biết Thế chiến II đã kết thúc

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Several Japanese soldiers surrender after learning Pacific War has ended, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1946, một người lính Mỹ đã chấp nhận đề nghị đầu hàng từ khoảng 20 lính Nhật – những người vừa mới biết rằng chiến tranh đã kết thúc, sau khi đọc tin trên báo.

Khi ấy, trên đảo Corregidor, nằm ở cửa Vịnh Manila, chỉ có duy nhất một sĩ quan của American Graves Registration (Cơ quan lưu trữ thông tin về mộ phần của lính Mỹ) đang bận rộn ghi lại vị trí mộ tạm của những người lính Mỹ đã hy sinh khi chiến đấu với quân Nhật. Công việc của anh đã bị cắt ngang khi 20 lính Nhật tiến lại gần, tay vẫy cờ trắng. Nhóm này đã sống trong một đường hầm dưới lòng đất được xây dựng từ thời chiến. Họ chỉ vừa hay biết rằng đất nước mình đã đầu hàng khi một người trong nhóm trong lúc mạo hiểm đi tìm nguồn nước đã thấy một tờ báo viết về thất bại của người Nhật.

Người lính Nhật cuối cùng đầu hàng