Tóm lược nội dung “Nghị quyết lịch sử” lần thứ 3 của Trung ương ĐCSTQ (P11)

Print Friendly, PDF & Email

Lược dịch: Nguyễn Hải Hoành

5. Ý NGHĨA LỊCH SỬ TRĂM NĂM PHẤN ĐẤU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

Một trăm năm nay, Đảng không ngừng thực thi sứ mạng tâm nguyện ban đầu, đoàn kết dẫn dắt các dân tộc trong cả nước vẽ nên cuộn tranh đẹp trong lịch sử phát triển loài người, sự nghiệp phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa hiện lên viễn cảnh tươi sáng chưa từng có.

(1) Một trăm năm phấn đấu của Đảng đã thay đổi tận gốc tiền đồ vận mệnh của nhân dân Trung Quốc. Từ sau thời kỳ cận đại, nhân dân Trung Quốc chịu sự đè nén áp bức của ba trái núi lớn [đế quốc nước ngoài, phong kiến, tư bản quan liêu], bị các cường quốc phương Tây xỉ nhục gọi là “Bệnh nhân châu Á”. Một trăm năm nay, Đảng lãnh đạo nhân dân trải qua cuộc đấu tranh vĩ đại, nhân dân Trung Quốc đã hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh bị bắt nạt, bị áp bức, bị nô dịch, trở thành chủ nhân của đất nước, của xã hội và của vận mệnh chính mình, nền dân chủ nhân dân không ngừng phát triển, 1400 triệu người đã thực hiện khá giả toàn diện, mơ ước về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân Trung Quốc không ngừng trở thành hiện thực. Ngày nay nhân dân Trung Quốc càng tự tin, tự lập, tự cường hơn, mạnh mẽ tăng cường chí khí, khí cốt, niềm hăng say, năng lượng lớn mạnh tích lũy trong tiến trình lịch sử đã bùng phát mãnh liệt, bừng lên một tinh thần chủ động lịch sử, tinh thần sáng tạo lịch sử chưa từng có, đang hừng hực niềm tin viết nên bộ lịch sử vĩ đại về sự phát triển của Trung Quốc trong thời đại mới.

(2) Một trăm năm phấn đấu của Đảng đã mở ra con đường đúng đắn thực hiện sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Sau thời kỳ cận đại, dân tộc Trung Hoa từng sáng tạo nền văn minh sán lạn đã lâm vào nguy cơ khó có thể tiếp tục nền văn minh, xuất hiện cảnh tượng sa sút tàn tạ trước thế giới. Một trăm năm nay, Đảng lãnh đạo nhân dân không ngừng phấn đấu, không ngừng tiến thủ, thành công mở ra con đường đúng đắn thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Từ chỗ chia năm xẻ bảy, năm bè bảy mảng, Trung Quốc đạt được sự thống nhất cao độ, dân tộc đoàn kết, từ chỗ nghèo yếu, một nghèo hai trắng [ý nói có rất ít cơ sở công nghiệp, nông nghiệp lạc hậu. Trắng là như tờ giấy trắng, văn hóa và khoa học kỹ thuật lạc hậu] tiến tới khá giả toàn diện, thịnh vượng giàu mạnh, từ chỗ bị động ăn đòn, chịu đủ sự xỉ nhục tiến tới độc lập tự chủ, kiên định tự tin, chỉ dùng thời gian vài chục năm đã đi hết quãng đường công nghiệp hóa mà các nước phát triển phải đi trong mấy trăm năm, sáng tạo hai kỳ tích lớn về kinh tế phát triển nhanh và xã hội ổn định lâu dài. Ngày nay dân tộc Trung Hoa phô bày trước thế giới một cảnh tượng phơi phới vươn lên, đồ sộ sừng sững tại phương Đông thế giới.

(3) Một trăm năm phấn đấu của Đảng đã thể hiện sức sống lớn mạnh của chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác vạch ra quy luật phát triển xã hội loài người, là chân lý khoa học nhận thức thế giới, cải tạo thế giới. Đồng thời kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác, từ lý luận đến thực tiễn đều yêu cầu những người mác-xit toàn thế giới phải có sự nỗ lực cực kỳ gian khó, cực kỳ lắm thách thức. Trăm năm nay, Đảng kiên trì viết chủ nghĩa Mác lên lá cờ của mình, không ngừng thúc đẩy Trung Quốc hóa, thời đại hóa chủ nghĩa Mác, dùng tấm lòng rộng mở hấp thu tất cả mọi thành quả văn minh ưu tú do loài người sáng tạo, dùng lý luận khoa học chủ nghĩa Mác Trung Quốc hóa để dẫn dắt thực tiễn vĩ đại. Tính khoa học và tính chân lý của chủ nghĩa Mác đã được kiểm nghiệm đầy đủ tại Trung Quốc, tính nhân dân và tính thực tiễn của chủ nghĩa Mác đã được quán triệt đầy đủ tại Trung Quốc, tính cởi mở và tính thời đại của chủ nghĩa Mác đã được thể hiện đầy đủ tại Trung Quốc. Tiến trình Trung Quốc hóa, thời đại hóa chủ nghĩa Mác không ngừng thành công, làm cho chủ nghĩa Mác xuất hiện với hình tượng mới trên thế giới, khiến cho diễn tiến lịch sử và cuộc đọ sức giữa hai hệ tư tưởng, hai chế độ xã hội chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa tư bản trong phạm vi thế giới xảy ra sự chuyển biến quan trọng có lợi cho chủ nghĩa xã hội.

(4) Một trăm năm phấn đấu của Đảng đã ảnh hưởng sâu sắc tới tiến trình lịch sử thế giới. Sự nghiệp của Đảng và nhân dân là thành phần quan trọng trong sự nghiệp tiến bộ của loài người. Một trăm năm nay Đảng vừa mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, tìm kiếm sự phục hưng cho dân tộc Trung Hoa, cũng mưu cầu sự tiến bộ cho loài người, mưu cầu sự đại đồng cho thế giới, dùng sự phấn đấu tự cường không nghỉ để thay đổi sâu sắc xu thế và tình thế phát triển của thế giới. Đảng lãnh đạo nhân dân thành công đi con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, sáng tạo hình thái mới nền văn minh nhân loại, khai phá con đường các nước đang phát triển đi lên hiện đại hóa, cung cấp sự lựa chọn toàn bộ mới cho các quốc gia và dân tộc vừa muốn phát triển nhanh lại vừa muốn giữ được tính độc lập tự thân. Đảng đã thúc đẩy sự xây dựng thể cộng đồng vận mệnh nhân loại, cống hiến trí tuệ Trung Quốc, phương án Trung Quốc, sức mạnh Trung Quốc cho việc giải quyết các vấn đề quan trọng của loài người, cho việc xây dựng thế giới hòa bình bền vững, khắp nơi an ninh, thịnh vượng, cởi mở bao dung, sạch sẽ tươi đẹp, trở thành lực lượng quan trọng đẩy mạnh sự phát triển tiến lên của loài người.

(5) Một trăm năm phấn đấu của Đảng đã rèn đúc nên Đảng Cộng sản Trung Quốc đi ở hàng đầu thời đại. Khi mới thành lập, Đảng chỉ có hơn năm chục đảng viên, ngày nay đã trở thành chính đảng lớn nhất thế giới gồm hơn 95 triệu đảng viên, lãnh đạo một nước lớn hơn 1400 triệu dân, có ảnh hưởng toàn cầu quan trọng. Một trăm năm nay, Đảng kiên trì tôn chỉ tính chất, kiên trì niềm tin lý tưởng, giữ vững sứ mệnh tâm nguyện ban đầu, dám làm cách mạng tự thân, trong đấu tranh sinh tử, trong phấn đấu gian khó chịu đựng được mọi nguy nan, thử thách, chịu đựng hy sinh to lớn, tôi luyện được phẩm cách chính trị tươi sáng, hình thành huyết thống tinh thần với nguồn gốc là tinh thần xây dựng Đảng vĩ đại, giữ được tính tiên tiến và tính trong sạch của Đảng, năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo của Đảng đã không ngừng nâng cao, hiện nay Đảng đang lãnh đạo nhân dân Trung Quốc thẳng tiến không thể quay lại đi tới sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa trên con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, xứng đáng là Đảng vĩ đại, quang vinh và đúng đắn.

6. KINH NGHIỆM LỊCH SỬ TRĂM NĂM PHẤN ĐẤU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

Một trăm năm nay Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc phấn đấu vĩ đại, bứt phá trong tiến thủ, đứng lên trong thất bại, tự nâng cao trong tổng kết, tích lũy được những kinh nghiệm lịch sử quý giá.

1) Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng

Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng nòng cốt lãnh đạo sự nghiệp của chúng ta. Sở dĩ từ sau thời kỳ cận đại, nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa có thể xoay chuyển được vận mệnh lịch sử, giành được thành tựu vĩ đại ngày nay, điều căn bản nhất là có sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lịch sử và hiện thực đều chứng minh rằng không có Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không có nước Trung Quốc mới, không có sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Để quản trị tốt chính đảng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất thế giới của chúng ta, tất phải kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đặc biệt là sự lãnh đạo thống nhất tập trung của Trung ương Đảng, kiên trì chế độ dân chủ tập trung, đảm bảo Đảng luôn luôn nắm toàn cục, điều phối tất cả. Chỉ cần chúng ta không giao động kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên quyết ủng hộ uy quyền của hạt nhân Đảng và Trung ương Đảng, phát huy đầy đủ ưu thế chính trị sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng tới toàn bộ các mặt các khâu mọi lĩnh vực trong sự nghiệp của Đảng và nhà nước, thì chúng ta nhất định có thể đảm bảo toàn Đảng toàn quân, nhân dân các dân tộc toàn quốc đoàn kết nhất trí tiến lên.

2) Kiên trì nhân dân trên hết

Gốc rễ của Đảng ở trong nhân dân, mạch máu của Đảng là ở nhân dân, sức mạnh của Đảng là ở nhân dân, nhân dân là niềm tin lớn nhất mà Đảng dựa vào để cầm quyền xây dựng đất nước. Lòng dân là chính trị lớn nhất, chính nghĩa là lực lượng mạnh nhất. Ưu thế chính trị lớn nhất của Đảng là liên hệ khăng khít với quần chúng. Sau khi Đảng đã cầm quyền, nguy hiểm lớn nhất đối với Đảng là tách rời quần chúng. Đảng thay mặt cho lợi ích của đại đa số nhân dân Trung Quốc, Đảng không có bất cứ lợi ích đặc biệt nào của mình, Đảng chưa bao giờ thay mặt cho lợi ích của bất cứ nhóm lợi ích nào, của bất cứ đoàn thế có quyền thế nào, của bất cứ tầng lớp đặc quyền nào. Đây là lý do căn bản khiến Đảng đứng trên mảnh đất bất bại. Chỉ cần chúng ta trước sau kiên trì tôn chỉ căn bản là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, kiên trì đường lối quần chúng của Đảng, mãi mãi ghi nhớ đất nước tức là nhân dân, nhân dân tức là đất nước, kiên trì tất cả vì nhân dân, tất cả dựa vào nhân dân, kiên trì vì nhân dân mà cầm quyền, dựa nhân dân mà cầm quyền, kiên trì phát triển vì nhân dân, phát triển dựa vào nhân dân, thành quả phát triển để nhân dân cùng hưởng, kiên định không lay chuyển đi con đường toàn thể nhân dân cùng giàu có, thì nhất định có thể lãnh đạo nhân dân giành được thắng lợi mới lớn hơn cho chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, bất cứ mưu toan nào muốn tách rời Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhân dân Trung Quốc, muốn đối lập Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhân dân Trung Quốc đều mãi mãi thất bại.

3) Kiên trì sáng tạo đổi mới lý luận

Chủ nghĩa Mác là tư tưởng chỉ đạo căn bản chúng ta lập Đảng lập quốc, hưng Đảng hưng quốc. Lý luận chủ nghĩa Mác không phải là mớ giáo điều mà là kim chỉ nam hành động, tất phải bám theo sự phát triển của thực tiễn mà phát triển, tất phải Trung Quốc hóa thì mới có thể bám đất bén rễ, tất phải bản thổ hóa thì mới có thể đi sâu vào lòng người. Sở dĩ Đảng có thể lãnh đạo nhân dân hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề mà tất cả các lực lượng chính trị khác của Trung Quốc đều không thể hoàn thành trong mọi công cuộc tìm kiếm, mọi thất bại, mọi khai phá hết lần này đến lần khác, điều căn bản là ở chỗ Đảng đã kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, kiên trì kết hợp các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc, với nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, kiên trì thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, kiên trì tất cả xuất phát từ thực tế, kịp thời giải đáp các câu hỏi của thời đại, của nhân dân, không ngừng thúc đẩy Trung Quốc hóa, thời đại hóa chủ nghĩa Mác. Đồng chí Tập Cận Bình chỉ rõ, sự biến đổi xã hội vĩ đại của Trung Quốc đương đại không phải là mẫu bản đơn giản nối tiếp nền văn hóa lịch sử nước ta, không phải là khuôn mẫu do các tác gia đơn giản bắt chước các kinh điển chủ nghĩa Mác nghĩ ra, không phải là tái bản của thực tiễn chủ nghĩa xã hội ở các quốc gia khác, cũng không phải là phiên bản phát triển hiện đại hóa của nước ngoài. Chỉ cần chúng ta dám kết hợp thực tiễn mới, không ngừng đẩy mạnh sáng tạo đổi mới, biết cách dùng lý luận mới để chỉ đạo thực tiễn mới, thì nhất định có thể làm cho chủ nghĩa Mác thể hiện sức mạnh chân lý mạnh mẽ hơn, có sức thuyết phục hơn trên mảnh đất Trung Quốc.

4) Kiên trì độc lập tự chủ

Độc lập tự chủ là hồn cốt của tinh thần dân tộc Trung Hoa, là nguyên tắc quan trọng chúng ta lập đảng lập quốc. Đi con đường của mình là kết luận lịch sử mà Đảng rút ra được từ trăm năm phấn đấu. Từ trước đến nay Đảng đều kiên trì độc lập tự chủ khai phá con đường tiến lên, kiên trì đặt sự phát triển của quốc gia và dân tộc vào trọng điểm [“cơ điểm”] sức mạnh của mình, kiên trì mọi công việc của Trung Quốc đều phải do người Trung Quốc tự mình đưa ra chủ trương, tự mình giải quyết. Trong lịch sử loài người, chưa từng có dân tộc nào, quốc gia nào có thể dựa vào lực lượng bên ngoài, bắt chước cách làm của nước ngoài, từng bước đi sau người khác mà thực hiện được mục tiêu làm cho mình lớn mạnh và phục hưng. Cách làm ấy chỉ đem lại kết quả nếu không thất bại thì tất nhiên sẽ trở thành kẻ phụ thuộc vào người khác. Chỉ cần chúng ta kiên trì độc lập tự chủ tự lực cánh sinh, khiêm tốn học hỏi tham khảo kinh nghiệm hữu ích của nước ngoài, giữ vững lòng tự tôn và tự tin dân tộc, không tin vào những điều xằng bậy, không sợ bị ép buộc, thì nhất định có thể mãi mãi nắm chắc vận mệnh phát triển tiến bộ của Trung Quốc trong tay mình.

5) Kiên trì con đường Trung Quốc

Phương hướng quyết định con đường, con đường quyết định vận mệnh. Trong trăm năm phấn đấu, Đảng đã kiên trì xuất phát từ tình hình trong nước thăm dò và hình thành con đường đúng đắn phù hợp thực tế Trung Quốc. Đường lối chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là con đường lớn lớn khang trang tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Đứng vững trên vùng đất lớn Trung Hoa, tiếp nối nền văn minh Trung Hoa, đi con đường đúng đắn phù hợp tình hình Trung Quốc, Đảng và nhân dân có một vũ đài vô cùng rộng lớn, một bề dầy lịch sử vô cùng thâm hậu, một sức mạnh vô cùng to lớn. Chỉ cần chúng ta không đi con đường khép kín xơ cứng, cũng không đi con đường bất chính, kiên định không thay đổi đi con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thì nhất định sẽ có thể xây dựng nước ta thành cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ văn minh hài hòa tươi đẹp.

6) Kiên trì chí lớn ôm ấp khắp thiên hạ

Đại đạo chi hành, thiên hạ vi công [Khi thực hành đạo lớn, thiên hạ là của chung của tất cả mọi người, hãy chọn người tài giỏi ra làm việc]. Đảng luôn luôn dùng con mắt thế giới để quan tâm tới vận mệnh tiền đồ của loài người, xuất phát từ trào lưu lớn phát triển loài người, từ tình thế biến đổi tổng thể thế giới và từ lịch sử phát triển của Trung Quốc mà nhận thức, xử lý đúng đắn mối quan hệ với thế giới bên ngoài, kiên trì mở cửa, không đóng cửa, kiên trì cùng thắng, cùng có lợi, không làm trò chơi có tổng bằng không [Zero-Sum Game trong lý thuyết trò chơi], kiên trì ủng hộ công bằng chính nghĩa, đứng về phía đúng đắn của lịch sử, về phía nhân dân tiến bộ. Chỉ cần chúng ta kiên trì đi con đường hòa bình phát triển, vừa dùng cách gìn giữ hòa bình để phát triển bản thân, lại dùng sự phát triển của mình để gìn giữ hòa bình thế giới, nắm tay tất cả các lực lượng tiến bộ trên thế giới cùng tiến, không dựa dẫm kẻ khác, không bóc lột kẻ khác, mãi mãi không xưng bá, thì nhất định có thể cống hiến trí tuệ và sức mạnh cho sự tiến bộ của văn minh nhân loại, có thể cùng nhân dân các nước trên thế giới thúc đẩy bánh xe lịch sử tiến về phía chân trời tươi sáng.

7) Kiên trì khai phá sáng tạo mới

Sáng tạo cái mới là động lực phát triển tiến lên bất tận của một quốc gia, một dân tộc. Sự nghiệp càng vĩ đại thì càng có nhiều khó khăn hiểm trở, càng cần phải gian khổ phấn đấu, càng cần sáng tạo đổi mới. Đảng lãnh đạo nhân dân gian khổ phấn đấu vượt mọi khó khăn, tìm kiếm thăm dò, dầy công khai phá, hăng hái tiến thủ, không ngừng xúc tiến sáng tạo đổi mới về lý luận, đổi mới thực tiễn, đổi mới chế độ, đổi mới văn hóa, và sáng tạo đổi mới các mặt khác, dám đi trước thiên hạ, dám đi con đường chưa ai từng đi, không khó khăn trở ngại nào có thể ngăn cản được bước tiến của Đảng và nhân dân. Chỉ cần chúng ta thuận theo trào lưu thời đại, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, dám thúc đẩy cải cách, biết thay đổi đúng, biết ứng biến một cách khoa học, chủ động biến đổi, mãi mãi không xơ cứng, không trì trệ, thì nhất định sẽ có thể làm được những kỳ tích được nhiều người nhìn nhận với con mắt hoàn toàn khác.

8) Kiên trì dám đấu tranh

Dám đấu tranh, dám chiến thắng, là sức mạnh tinh thần to lớn vô địch của Đảng và nhân dân. Mọi thắng lợi Đảng và nhân dân giành được không phải là từ trên trời rơi xuống, không phải là người khác ban cho, mà là qua không ngừng đấu tranh mà giành được. Đảng ra đời trong cảnh loạn trong giặc ngoài, trưởng thành trong bước đường hoạn nạn, lớn mạnh lên trong phấn đấu vượt khó khăn, vì nhân dân, vì đất nước, vì dân tộc, vì niềm tin vào lý tưởng, cho dù kẻ địch lớn mạnh như thế nào, cho dù đường đi hiểm trở như thế nào, các thử thách gay go ra sao, Đảng chưa bao giờ run sợ, quyết không lùi bước, không sợ hy sinh, khó khăn không sờn chí. Chỉ cần chúng ta nắm vững đặc điểm lịch sử cuộc đấu tranh vĩ đại mới, nắm lấy và sử dụng tốt cơ hội lịch sử, chiếm nước cờ đi trước, chủ động đánh trận, phát huy tinh thần đấu tranh, tăng cường bản lĩnh đấu tranh, hội tụ được ý chí và sức mạnh của toàn Đảng toàn dân, thì nhất định sẽ có thể chiến thắng tất cả mọi thách thức nguy hiểm dự kiến được và khó dự kiến được.

9) Kiên trì mặt trận thống nhất

Đoàn kết là sức mạnh. xây dựng mặt trận thống nhất hết sức rộng rãi là phép màu quan trọng giúp Đảng đánh thắng mọi kẻ địch, cũng là pháp bảo quan trọng để Đảng cầm quyền xây dựng đất nước, Đảng trước sau đều kiên trì đại đoàn kết, đại liên hợp, đoàn kết tất cả mọi lực lượng có thể đoàn kết, huy động tất cả mọi nhân tố tích cực có thể huy động được, thúc đẩy mối quan hệ giữa các chính đảng, quan hệ giữa các dân tộc, quan hệ giữa các tôn giáo, quan hệ giữa các các tầng lớp, quan hệ đồng bào trong ngoài nước, hội tụ với mức độ lớn nhất mọi lực lượng cùng phấn đấu. Chỉ cần chúng ta không ngừng củng cố và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc, đại đoàn kết nhân dân cả nước, đại đoàn kết toàn thể con em dân tộc Trung Hoa, hun đúc ý thức thể cộng đồng dân tộc Trung Hoa, hình thành tình thế sinh động toàn thể con em dân tộc Trung Hoa trong ngoài nước đồng tâm hiệp lực, thì nhất định có thể hội tụ được sức mạnh vĩ đại thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

10)  Kiên trì làm cách mạng tự thân

Dám làm cách mạng chính bản thân mình là tiêu chí rõ rệt phân biệt Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng khác. Tinh thần cách mạng tự thân là bệ đỡ vững chắc khiến Đảng mãi mãi giữ được sức sống thanh xuân. Chính đảng mác-xít tiên tiến không phải trời sinh ra, mà ra đời trong sự tôi rèn của cách mạng tự thân không ngừng. Trải qua cuộc bể dâu trăm năm, Đảng càng tràn đầy sức sống, bí quyết là ở chỗ Đảng luôn luôn kiên trì chân lý, sửa chữa sai lầm. Sự vĩ đại của Đảng không ở chỗ không phạm sai lầm mà ở chỗ không bao giờ giấu lỗi không chịu sửa, tích cực triển khai phê bình và tự phê bình, dám đối mặt với vấn đề, dám làm cách mạng tự thân. Chỉ cần chúng ta không ngừng loại bỏ tất cả các nhân tố làm tổn hại tính tiên tiến và tính thuần khiết của Đảng, không ngừng loại bỏ tất cả mọi loại vi-rut bào mòn cơ thể khỏe mạnh của Đảng, thì nhất định có thể bảo đảm Đảng không biến chất, không đổi màu, không đổi vị, bảo đảm Đảng mãi mãi là hạt nhân lãnh đạo kiên cường trong tiến trình lịch sử kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc ở thời đại mới.

Mười mặt kể trên là những kinh nghiệm quý tích lũy được sau khi trải qua thực tiễn lâu dài, là tài sản tinh thần do Đảng và nhân dân cùng sáng tạo nên, cần được trân trọng, cần được kiên trì thực hiện lâu dài và cần được không ngừng phong phú và phát triển trong thực tiễn thời đại mới.

(Còn nữa)