30/08/1969: Hồ Chí Minh trả lời thư của Nixon

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Ho Chi Minh responds to Nixon letter, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1969, lá thư của Hồ Chí Minh hồi đáp thư ngày 15/07 của Tổng thống Richard Nixon đã được nhận tại Paris. Hồ Chí Minh cáo buộc Mỹ đang tiến hành một “cuộc chiến tranh xâm lược” chống lại nhân dân Việt Nam, “vi phạm các quyền dân tộc cơ bản của chúng tôi” và cảnh báo rằng “cuộc chiến càng kéo dài, sẽ chỉ càng gây ra nhiều tang thương và gánh nặng cho nhân dân Mỹ.”

Ngoài ra, Hồ Chí Minh cũng cho biết ông ủng hộ kế hoạch 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, như một “cơ sở hợp lý và có thể chấp nhận để giải quyết vấn đề Việt Nam.” Ông yêu cầu người Mỹ “chấm dứt chiến tranh xâm lược,” rút quân khỏi Việt Nam và để cho nhân dân Việt Nam tự quyết.

Tổng thống Nixon sẽ không tiết lộ rằng mình đã nhận được lá thư này, cho đến khi ông có bài phát biểu trước cả nước vào ngày 03/11.