04/09/476: Đế chế Tây La Mã sụp đổ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Western Roman Empire falls, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 476, Romulus Augustus, Hoàng đế cuối cùng của Đế chế Tây La Mã, đã bị phế truất bởi Odoacer, một “kẻ man rợ” người Đức tự xưng là vua của nước Ý.

Vào lúc ông phát động cuộc binh biến chống lại vị hoàng đế trẻ tuổi, Odoacer đang là thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê trong quân đội Đế chế La Mã. Tại Piacenza, ông đã đánh bại tướng La Mã Orestes, người cha quyền lực của hoàng đế, và sau đó chiếm Ravenna, thủ đô của Đế chế Tây La Mã kể từ năm 402. Dù người La Mã vẫn tiếp tục cai trị ở phía Đông, việc Odoacer lên ngôi đã đánh dấu sự kết thúc của Đế chế La Mã nguyên thủy, với trung tâm ở Ý.

8 lý do Đế chế Tây La Mã sụp đổ