27/08/1776: Quân Anh đánh bại Quân Ái Quốc trong trận Brooklyn

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: British forces defeat Patriots in the Battle of Brooklyn, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1776, trong Cách mạng Mỹ, lực lượng Anh dưới sự chỉ huy của Tướng William Howe đã đánh bại lực lượng của phe Ái Quốc dưới sự chỉ huy của Tướng George Washington trong Trận Brooklyn (còn gọi là Trận Long Island) ở New York.

Ngày 22/08, đội quân hùng hậu của Howe đổ bộ lên Long Island với hy vọng chiếm được Thành phố New York và giành quyền kiểm soát sông Hudson, một chiến thắng sẽ chia đôi các thuộc địa nổi loạn. Ngày 27/08, phe Trung Quân đã tấn công vị trí của phe Ái Quốc tại Cao nguyên Brooklyn, vượt qua quân Mỹ tại Đèo Gowanus, sau đó tấn công vào toàn bộ Quân đội Lục địa. Howe đã không nghe theo lời khuyên của cấp dưới và xông vào các khu vực đồn trú ở Brooklyn Heights. Ngày 29/08, Tướng Washington đã có một quyết định khôn ngoan khi ra lệnh rút quân về Manhattan bằng thuyền, nhờ đó cứu được Lục quân Lục địa.

Trong trận Brooklyn, quân Mỹ chịu thương vong 1.000 người trong khi quân Anh chỉ thiệt hại 400 người. Sang ngày 15/09, người Anh đã chiếm được Thành phố New York.