02/01/1776: Quốc hội Mỹ công bố Đạo luật Tory

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Congress publishes the Tory Act, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1776, Quốc hội Lục địa đã công bố nghị quyết “Đạo luật Tory,” trong đó hướng dẫn các thuộc địa cách giải quyết những người Mỹ vẫn trung thành với Anh Quốc và Vua George.

Đạo luật kêu gọi các ủy ban thuộc địa giáo dục lại những người “trung thực và có ý tốt, nhưng thiếu hiểu biết” bằng cách khai sáng cho họ về “nguồn gốc, bản chất và mức độ của cuộc tranh cãi hiện nay.” Quốc hội vẫn “hoàn toàn tin tưởng rằng các quyền tự do và đặc quyền cổ xưa của chúng ta càng được kiểm tra kỹ càng, thì sự phản đối hiện nay của chúng ta đối với chính quyền chuyên chế sẽ càng trở nên chính đáng và cần thiết.”

Tuy nhiên, những “người không xứng đáng là người Mỹ,” những kẻ đã “tham gia cùng với bọn áp bức chúng ta” với mục đích nhận về “phần thưởng ô nhục,” đã được giao cho các cơ quan có liên quan, một số được gọi là “Hội đồng An toàn”, để định đoạt số phận của họ. Quốc hội chỉ đưa ra “ý kiến” của mình rằng lính Tory “nên bị tước vũ khí, và những kẻ đầu sỏ nguy hiểm trong số chúng nên bị giam giữ cẩn thận, hoặc được giao cho những người giám sát để đảm bảo họ sẽ có hành vi tốt.”

Những hành động mà Quốc hội và các cơ quan thuộc địa cấp dưới dám làm để đàn áp những người trung thành với nước Anh (Loyalist, hay còn gọi là Trung quân) đã trở nên mạnh tay hơn trong đạo luật này. Liệt kê các ví dụ về “sự man rợ mà kẻ thù của chúng ta đã thể hiện trong cuộc chiến không mấy vui vẻ này,” Quốc hội tuyên bố sẽ “trả đũa bất cứ khi nào cần thiết” ngay cả khi đó là hành động “gây tranh cãi.”

Trước sự thù địch này, một số thành viên nhóm trung thành với Anh đã chọn không ở lại các thuộc địa Mỹ. Trong suốt cuộc chiến, từ 60.000 đến 70.000 công dân tự do và khoảng 20.000 nô lệ đã rời 13 thuộc địa nổi loạn để đến sống ở các vùng đất khác thuộc Đế quốc Anh. Cách mạng đã thực sự tạo ra hai quốc gia: phe Ái quốc thành lập nên nước Mỹ mới, trong khi những người Trung quân đã tạo nên Canada.