05/09/1970: Mỹ phát động chiến dịch lớn cuối cùng trong Chiến tranh Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: U.S. forces launch last major American operation of the war, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1970, Sư đoàn Dù 101, phối hợp với Sư đoàn 1 Lục quân Việt Nam Cộng hòa, đã phát động Chiến dịch Jefferson Glenn ở tỉnh Thừa Thiên, phía tây Huế. Chiến dịch kéo dài đến tháng 10/1971 và là một trong những hoạt động quân sự quy mô lớn cuối cùng có sự tham gia của lực lượng mặt đất của Mỹ.

Tổng thống Nixon đã bắt đầu chương trình Việt Nam hóa chiến tranh kể từ mùa hè năm 1969, với mục tiêu nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng Việt Nam Cộng hòa để họ có thể chịu trách nhiệm chính trong cuộc chiến chống lại Việt Cộng và lực lượng Bắc Việt khi các đơn vị chiến đấu của Mỹ rút về nước. Ngay sau khi hoàn thành chiến dịch Jefferson Glenn, Sư đoàn Dù 101 đã bắt đầu chuẩn bị rời miền Nam Việt Nam và sau đó trở về Mỹ vào tháng 3/1972.

1967: Kỷ nguyên của các trận đánh lớn tại Việt Nam