12/09/2009: Biểu tình của Phong trào Tiệc Trà tại Washington, D.C.

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Tea Party protest draws thousands to Washington, D.C., History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 2009, hàng nghìn người biểu tình đã tham gia “Tuần hành của Người nộp thuế ở Washington” (Taxpayer March on Washington), một trong những sự kiện thuộc Phong trào Tiệc Trà (Tea Party movement) xuất hiện sớm nhất và lớn nhất. Những người tuần hành ở thủ đô đã làm tắc nghẽn các đường phố gần Điện Capitol. Họ phản đối các đề xuất cải cách chăm sóc sức khoẻ của Tổng thống Barack Obama, chi tiêu liên bang, thuế và hỗ trợ cho quyền sinh sản của phụ nữ, cùng nhiều vấn đề khác.

Các nhà tổ chức coi sự kiện này là cuộc biểu tình lớn nhất của phe bảo thủ chính trị. Các ước tính về số lượng người biểu tình rất khác nhau, từ 75.000 đến hơn một triệu người, nhưng không có con số chính thức nào được đưa ra. Sự kiện này đã được quảng bá rộng rãi trên blog, TV, và radio. Theo tờ Wall Street Journal, những người tổ chức tin rằng đoàn người biểu tình đến từ tất cả 50 tiểu bang.

Đồng thời, biểu tình cũng được tổ chức ở Denver, Dallas và nhiều nơi khác.

Những người tuần hành ở Washington vẫy cờ Mỹ và giơ các biển hiệu có dòng chữ “Tái chế Quốc hội”, “Hãy thức dậy và cứu lấy nước Mỹ”, “Obama đã nói dối” và “Chúng tôi là Nhân dân”. Đề cập đến kế hoạch chăm sóc sức khỏe của tổng thống, những người biểu tình đã sử dụng các khẩu hiệu như “Obamacare khiến tôi phát ốm” và “Tôi không phải là máy ATM của bạn.”

Các chính trị gia Đảng Cộng hòa phần lớn ủng hộ sự kiện này. Hạ nghị sĩ của bang Indiana Mike Pence, nhân vật số 3 trong Đảng Cộng hòa, phát biểu rằng “Những tuần và tháng tới có thể định hình hướng đi cho cả đất nước trong một thế hệ.” Pence sau này là phó tổng thống của Donald Trump, từ năm 2016 đến năm 2020.

Sau đó, vào ngày 5/11/2009, hàng nghìn người biểu tình của Phong trào Tiệc Trà đã tập hợp ở Washington để phản đối cải cách y tế. Tại Washington, vào ngày 24/03/2012, hàng trăm nhà hoạt động của Phong trào Tiệc trà đã kêu gọi Tối cao Pháp viện Mỹ bãi bỏ Obamacare, nhưng điều đó đã không xảy ra.