16/11/1961: Tổng thống Kennedy tăng viện trợ quân sự cho Sài Gòn

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: President Kennedy increases military aid to Saigon, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1961, Tổng thống John F. Kennedy quyết định tăng cường viện trợ quân sự cho Nam Việt Nam, nhưng sẽ không đưa quân đội Mỹ tham chiến.

Kennedy khi đó lo ngại về những bước tiến của Việt Cộng, nhưng không muốn tham gia vào cuộc chiến trên bộ ở Việt Nam. Ông hy vọng rằng viện trợ quân sự sẽ đủ để củng cố chính quyền Sài Gòn và các lực lượng vũ trang chống lại Việt Cộng. Tuy nhiên, những viện trợ đó là không đủ. Kennedy cuối cùng phải gửi thêm hỗ trợ dưới hình thức cố vấn quân sự Mỹ và các đơn vị trực thăng Mỹ. Vào thời điểm ông bị ám sát năm 1963, khoảng 16.000 lính Mỹ đã có mặt ở miền Nam Việt Nam.