Category Archives: Ấn phẩm

Vietnam’s Alliance Politics in the South China Sea

Source: Le Hong Hiep, “Vietnam’s Alliance Politics in the South China Sea”, Trends in Southeast Asia, No.6, 2015. Executive summary:  – Vietnam has long maintained “no alliance” as a core principle in its foreign policy. However, as China becomes increasingly … Continue reading

Posted in Ấn phẩm, Tiếng Anh, Tranh chấp Biển Đông, Việt Nam | Tagged | Leave a comment

Vietnam: The Global Economy and Macroeconomic Outlook

Source:  Sanjay Kalra, “Vietnam: The Global Economy and Macroeconomic Outlook”, Journal of Southeast Asian Economies, Vol. 32/1 (Apr 2015). Abstract: After almost a decade of high growth, Vietnam’s growth rate fell during 2011–13. Since 2001, the country has also experienced two bouts of … Continue reading

Posted in Ấn phẩm, Tiếng Anh | Tagged | Leave a comment

Hồi ký Trần Trọng Kim: Một cơn gió bụi

Trần Trọng Kim (1883-1953) là một Học Giả danh tiếng, Thủ Tướng của Việt Nam (1945) tác giả cuốn Việt Nam Sử Lược. Trần Trọng Kim, nhà giáo dục, nhà biên khảo văn học và sử học Việt Nam, bút hiệu Lệ … Continue reading

Posted in Ấn phẩm, Lịch sử, Tiếng Việt, Việt Nam | Tagged , | 1 Comment

Combating Corruption: Implications of the G20 Action Plan for the Asia-Pacific Region

Source: Norman Abjorensen, Combating Corruption: Implications of the G20 Action Plan for the Asia-Pacific Region (Tokyo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014) Nepotism, Bribery, Patronage, Collusion… The list of categories in the murky sphere of corruption appears to be a bottomless pit. The obstinate prevalence of … Continue reading

Posted in Ấn phẩm, Chính trị học đại cương, Tiếng Anh | Tagged | Leave a comment

Dân chủ và phát triển: Lý thuyết và chứng cớ

Tác giả:  Trần Hữu Dũng* Từ cuộc Cách mạng Công nghiệp cuối thế kỷ 18 đến nay, thế giới đã chứng kiến hai sự kiện chưa từng có trong lịch sử:  Một là sự tăng vọt mức sống của con … Continue reading

Posted in Ấn phẩm, Chính trị học đại cương, Kinh tế chính trị quốc tế, Tiếng Việt | Tagged | Leave a comment

Khái quát về nền kinh tế Mỹ

Giới thiệu Thời báo Phố Wall (Wall Street Journal) đã từng viết “Cuộc khủng hoảng đã lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên toàn thế giới. Nó được ví như một ngọn núi lửa phun trào khởi đầu ở New York, rồi tạo … Continue reading

Posted in Ấn phẩm, Hoa Kỳ, Kinh tế quốc tế, Tiếng Việt | Leave a comment

Biển Đông: Quản lý tranh chấp và Định hướng giải pháp

Đây là bộ sách tập hợp tham luận của các học giả trong và ngoài nước tham gia tại Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 4 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì An … Continue reading

Posted in Ấn phẩm, Tiếng Việt, Tranh chấp Biển Đông | Tagged , , | Leave a comment

Biển Đông: Địa chính trị, Lợi ích, Chính sách và Hành động của các bên liên quan

Đây là bộ sách tập hợp tham luận của các học giả trong và ngoài nước tham gia tại Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 4 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì An … Continue reading

Posted in Ấn phẩm, Địa chính trị, Tiếng Việt, Tranh chấp Biển Đông | Tagged , , | Leave a comment

Rules of origin, labour standards and the TPP

Source: David Vanzetti & Pham Lan Huong, “Rules of origin, labour standards and the TPP”, paper presented at 17th Annual Conference on Global Economic Analysis, June 18-20, 2014, Dakar. Abstract: Vietnam is in a process of active negotiations to participate in Trans-Pacific Partnership (TPP) … Continue reading

Posted in Ấn phẩm, Tiếng Anh | Tagged , | Leave a comment

China: Maritime Claims in the South China Sea

Source: Office of Ocean and Polar Affairs, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, U.S. Department of State Date of publication: December 5, 2014 Introduction This study analyzes the maritime claims of the People’s Republic of China in the South China Sea, … Continue reading

Posted in Ấn phẩm, Luật pháp quốc tế, Tiếng Anh, Tranh chấp Biển Đông | Leave a comment