Category Archives: Ấn phẩm

Vietnam’s Alliance Politics in the South China Sea

Source: Le Hong Hiep, “Vietnam’s Alliance Politics in the South China Sea”, Trends in Southeast Asia, No.6, 2015.

Executive summary: 

– Vietnam has long maintained “no alliance” as a core principle in its foreign policy. However, as China becomes increasingly assertive in the South China Sea, there are indications that Vietnam is moving towards “alliance politics”, or efforts to forge close security and defense ties short of formal, treaty-bound alliances with key partners, to deal with the new situation.

Posted in Ấn phẩm, Tiếng Anh, Tranh chấp Biển Đông, Việt Nam | Tagged | Leave a comment

Vietnam: The Global Economy and Macroeconomic Outlook

Source:  Sanjay Kalra, “Vietnam: The Global Economy and Macroeconomic Outlook”, Journal of Southeast Asian Economies, Vol. 32/1 (Apr 2015).

Abstract: After almost a decade of high growth, Vietnam’s growth rate fell during 2011–13. Since 2001, the country has also experienced two bouts of high inflation, booms and busts in equity and real estate markets, and episodes of large capital inflows and outflows. Against the backdrop of the global economy, this paper provides an account of macroeconomic developments in Vietnam during 2011 to 2013, examines the imbalances that came to a head in 2011, the macroeconomic stabilization achieved during 2012 to 2014, and the outlook […]

Posted in Ấn phẩm, Tiếng Anh | Tagged | Leave a comment

Hồi ký Trần Trọng Kim: Một cơn gió bụi

Trần Trọng Kim (1883-1953) là một Học Giả danh tiếng, Thủ Tướng của Việt Nam (1945) tác giả cuốn Việt Nam Sử Lược.

Trần Trọng Kim, nhà giáo dục, nhà biên khảo văn học và sử học Việt Nam, bút hiệu Lệ Thần, sinh năm 1883 (Quý Mùi) tại làng Kiều Linh, xã Đan Phố, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh.

Xuất thân trong một gia đình Nho Giáo, ông học chữ Hán từ nhỏ. Năm 1897, ông học Trường Pháp-Việt Nam Định, học chữ Pháp. Năm 1900, ông thi đỗ vào Trường Thông Ngôn và đến 1903 thì tốt nghiệp. Năm 1904, ông làm […]

Posted in Ấn phẩm, Lịch sử, Tiếng Việt, Việt Nam | Tagged , | 1 Comment

Combating Corruption: Implications of the G20 Action Plan for the Asia-Pacific Region

Source: Norman Abjorensen, Combating Corruption: Implications of the G20 Action Plan for the Asia-Pacific Region (Tokyo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014)

Nepotism, Bribery, Patronage, Collusion… The list of categories in the murky sphere of corruption appears to be a bottomless pit. The obstinate prevalence of corruption has, for the longest time, been one of the most perturbing thorns in the flesh of nation states all around the globe. Especially in Asia, large parts of both the public and private sector are riddled with corrupt practices, gravely undermining efforts to expedite the conduct of ‘good governance’.

Posted in Ấn phẩm, Chính trị học đại cương, Tiếng Anh | Tagged | Leave a comment

Dân chủ và phát triển: Lý thuyết và chứng cớ

Tác giả:  Trần Hữu Dũng*

Từ cuộc Cách mạng Công nghiệp cuối thế kỷ 18 đến nay, thế giới đã chứng kiến hai sự kiện chưa từng có trong lịch sử:  Một là sự tăng vọt mức sống của con người (nói gọn là phát trỉển kinh tế), và hai là ngày càng nhiều quốc gia trở thành dân chủ.  Tuy hai làn sóng này xảy ra không đồng đều mọi nơi, và thường gián đoạn, có lúc giật lùi, không thể không nghi ngờ rằng chúng có liên hệ ít nhiều với nhau.  Liên hệ ấy, và nói chung là […]

Posted in Ấn phẩm, Chính trị học đại cương, Kinh tế chính trị quốc tế, Tiếng Việt | Tagged | Leave a comment

Khái quát về nền kinh tế Mỹ

Giới thiệu

Thời báo Phố Wall (Wall Street Journal) đã từng viết “Cuộc khủng hoảng đã lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên toàn thế giới. Nó được ví như một ngọn núi lửa phun trào khởi đầu ở New York, rồi tạo ra một cơn thủy triều lớn với sức mạnh hủy diệt quét qua mọi quốc gia trên thế giới”. Một trong những hậu quả nó gây ra là “sự tích tụ tiền nhàn rỗi ở những trung tâm ngân hàng”. Sự kiện này diễn ra khi nào? Đó là vào ngày 17 tháng 1 năm 1908.

Posted in Ấn phẩm, Hoa Kỳ, Kinh tế quốc tế, Tiếng Việt | Leave a comment

Biển Đông: Quản lý tranh chấp và Định hướng giải pháp

Đây là bộ sách tập hợp tham luận của các học giả trong và ngoài nước tham gia tại Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 4 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực” do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ 19-21/11/2012.

Cuốn sách chủ yếu đánh giá các diễn biến tình hình Biển Đông trong những năm gần đây, xem xét các khía cạnh pháp lý của vấn đề và đề xuất các hướng giải pháp trong […]

Posted in Ấn phẩm, Tiếng Việt, Tranh chấp Biển Đông | Tagged , , | Leave a comment

Biển Đông: Địa chính trị, Lợi ích, Chính sách và Hành động của các bên liên quan

Đây là bộ sách tập hợp tham luận của các học giả trong và ngoài nước tham gia tại Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 4 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực” do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ 19-21/11/2012.

Cuốn sách tập trung phân tích các vấn đề địa chính trị ở Biển Đông, những nhân tố chính trị nội bộ và lợi ích của từng nước cũng như tương tác chính sách giữa các […]

Posted in Ấn phẩm, Địa chính trị, Tiếng Việt, Tranh chấp Biển Đông | Tagged , , | Leave a comment

Rules of origin, labour standards and the TPP

Source: David Vanzetti & Pham Lan Huong, “Rules of origin, labour standards and the TPP”, paper presented at 17th Annual Conference on Global Economic Analysis, June 18-20, 2014, Dakar.

Abstract: Vietnam is in a process of active negotiations to participate in Trans-Pacific Partnership (TPP) — a free trade agreement among Pacific economies, including the United States but excluding China. The negotiations are considered of high priority for Vietnam, because the likely impacts are thought to be positive. Although the negotiations have not yet been completed, the three sectors to benefit most in Vietnam include textiles, apparel and footwear. However, Vietnam may face major constraints in […]

Posted in Ấn phẩm, Tiếng Anh | Tagged , | Leave a comment

China: Maritime Claims in the South China Sea

Source: Office of Ocean and Polar Affairs, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, U.S. Department of State

Date of publication: December 5, 2014

Introduction

This study analyzes the maritime claims of the People’s Republic of China in the South China Sea, specifically its “dashed-line” claim encircling islands and waters of the South China Sea.

Posted in Ấn phẩm, Luật pháp quốc tế, Tiếng Anh, Tranh chấp Biển Đông | Leave a comment