Tag Archives: Charles II

30/01/1649: Vua Charles I bị hành quyết vì tội phản quốc

Nguồn: King Charles I executed for treason, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1649, tại Luân Đôn, vua Charles I đã bị chặt đầu vì tội phản quốc. Charles … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

25/05/1660: Trung hưng nền quân chủ Anh

Nguồn: The English Restoration, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1660, theo lời mời của các lãnh đạo Khối Thịnh vượng chung, Charles II, vị vua lưu vong của nước Anh, đã trở về Dover … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

Vua Charles II – Người chấm dứt chế độ cộng hòa ở Anh

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 23/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Charles II (1630-1685) là Vua của nước Anh, Scotland và Ireland. Ông lên ngôi năm 1660, đánh dấu sự kết thúc của chế độ … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , | Leave a comment