Tag Archives: Đồng minh

12/09/1942: Tàu Laconia bị đánh chìm

Nguồn: The Laconia is sunk, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1942, một tàu ngầm Đức đã đánh chìm một tàu quân đội Anh, tàu Laconia, và giết chết … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

14/08/1945: Việc đầu hàng của Nhật Bản được công khai

Nguồn: Japan’s surrender made public, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1945, một thông báo chính thức về việc đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản trước quân Đồng Minh đã được công bố … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

30/07/1943: Hitler biết tin Italy sắp đầu hàng

Nguồn: Hitler gets news of Italy’s imminent defection, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1943, Adolf Hitler biết rằng đồng minh phe Trục Italy của mình đang cố kéo … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

01/06/1941: Crete rơi vào tay Đức quốc xã

Nguồn: Crete falls to German forces, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1941, Crete, thành trì cuối cùng của Quân Đồng minh ở Hy Lạp trong Thế chiến II, … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment