18/10/1955: Bảo Đại cố gắng loại bỏ Ngô Đình Diệm

Print Friendly, PDF & Email

18-10-1955-emperor-bao-dai-attempts-to-dismiss-diem

Nguồn: Emperor Bao Dai attempts to dismiss Diem, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1955, một thông cáo từ văn phòng của Bảo Đại ở Paris tuyên bố rằng ông đã cắt chức Thủ tướng cũng như xóa bỏ mọi quyền lực của Ngô Đình Diệm.

Trong thông điệp gửi người dân Việt Nam, Bảo Đại từng dự báo “việc dùng các biện pháp công an trị và chế độ độc tài cá nhân phải kết thúc, tôi không thể tiếp tục để tên tuổi và quyền lực của mình vào tay một người sẽ khiến cả nước rơi vào đổ nát, đói kém và chiến tranh.” Thật không may, Diệm đã chặn thông điệp này và nó chưa bao giờ được công khai trước dân chúng.

Bảo Đại bổ nhiệm Diệm làm Thủ tướng vào tháng 6/ 1954, nhưng đã sớm nhận ra rằng Diệm không phải là người phù hợp để lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, đến cuối năm 1955, Diệm vẫn trụ vững, và còn giành quyền kiểm soát chính phủ thông qua một cuộc trưng cầu dân ý đáng ngờ. Sau cuộc trưng cầu này, Bảo Đại bị phế truất và phải sống lưu vong ở Pháp.

Ngay từ đầu, Việt Cộng và nhiều đối thủ khác đã gây khó khăn cho chính quyền của Diệm. Bản thân ông ta thì từ chối thực hiện các cải cách chính trị cần thiết, và bất ổn thì ngày một gia tăng trong người dân, đặc biệt là các Phật tử. Tất cả cuối cùng dẫn đến cuộc đảo chính vào tháng 11/1963, trong đó Ngô Đình Diệm và em trai Ngô Đình Nhu đã bị sát hại.

Xem thêm:

Đánh giá lại quan hệ giữa Bảo Đại và Ngô Đình Diệm (P1)

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]