04/12/1967: Lực lượng cơ động đường sông bao vây Việt Cộng

Print Friendly, PDF & Email

04

Nguồn: Riverine force surrounds Viet Cong battalion, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1967, lính Mỹ thuộc Lực lượng cơ động đường sông (Mobile Riverine Force, MRF) và 400 lính Nam Việt Nam trong xe bọc thép đã đối đầu lực lượng cộng sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trong trận chiến, 235 trong số 300 thành viên của tiểu đoàn Việt Cộng đã thiệt mạng.

Lực lượng cơ động đường sông là một lực lượng phối hợp bộ binh – hải quân, đến từ Sư Đoàn Bộ Binh 9 (chủ yếu là lính Lữ đoàn 2 và quân hỗ trợ liên quan) và Lực lượng Đặc nhiệm 117 của Hải quân Mỹ. Lực lượng này thường kết hợp cùng các đơn vị của Sư Đoàn Bộ binh 7 và 21 và lực lượng Lính thủ đánh bộ Nam Việt Nam.

Khái niệm “lực lượng cơ động đường sông” yêu cầu các lính bộ binh hoạt động cùng với các tàu phá0 và tàu chở quân ở Đồng bằng sông Cửu Long. Điều đó cho phép họ có khả năng di chuyển 150 dặm trong 24 giờ, và có thể bắt đầu chiến đấu với quân số gồm 5.000 lính chỉ trong vòng 30 phút sau khi neo đậu.

Lực lượng cơ động đường sông bắt đầu hoạt động vào tháng 06/1967, trên khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mãi cho đến khi trách nhiệm này được chuyển giao cho Quân đội miền Nam Việt Nam vào tháng 04/1971, như là một phần của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh.”