12/03/1938: Đức sáp nhập Áo

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Germany annexes Austria, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1938, quân Đức đã tiến vào Áo để sáp nhập quốc gia nói tiếng Đức này vào Đệ Tam Đế chế.

Đầu năm 1938, lần thứ hai trong vòng bốn năm, phe Quốc Xã tại Áo đã âm mưu lật đổ chính phủ bằng vũ lực và sáp nhập nước họ vào nước Đức phát xít. Biết được âm mưu này, Thủ tướng Áo Kurt von Schuschnigg đã gặp lãnh đạo Đức Quốc Xã, Adolf Hitler, với hy vọng giữ được nền độc lập cho đất nước. Nhưng thay vào đó, ông lại bị ép phải bổ nhiệm một số thành viên Quốc xã Áo vào nội các của mình.

Ngày 09/03, Schuschnigg đã kêu gọi một cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc để giải quyết – một lần và mãi mãi – vấn đề Anschluss (tiếng Đức, có nghĩa là “sáp nhập”). Tuy nhiên, trước khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra, Schuschnigg đã bị Hitler gây áp lực và phải từ chức vào ngày 11/03. Trong diễn văn từ chức, dưới sự ép buộc của Đức Quốc Xã, ông đã cầu xin các lực lượng tại Áo không phản kháng “bước tiến” của người Đức.

Hôm sau, ngày 12/03, Hitler cùng quân đội Đức tiến vào Áo, và đã được chào đón bởi những đám đông nhiệt tình. Hitler bổ nhiệm một chính phủ Quốc Xã mới, và vào ngày 13/03, tình trạng Anschluss được tuyên bố. Áo đã trở thành một quốc gia thuộc liên bang Đức cho đến khi kết thúc Thế chiến II, thời điểm các cường quốc Đồng minh tuyên bố bác bỏ Anschluss và tái lập nước Áo độc lập. Schuschnigg, người bị cầm tù ngay sau khi từ chức, đã được trả tự do vào năm 1945.