02/11/1967: Johnson gặp nhóm tư vấn cao cấp

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Johnson meets with “the Wise Men”, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1967, Tổng thống Johnson đã tổ chức một cuộc họp bí mật với các nhà lãnh đạo có uy tín nhất của quốc gia, nhóm được gọi chung là “Những người thông thái” (the Wise Men). Nhóm này bao gồm cựu Ngoại trưởng Dean Acheson, Tổng Tư lệnh Quân đội Omar Bradley, Đại sứ Lưu động Averell Harriman, và cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Cộng hòa Henry Cabot Lodge.

Johnson đã xin lời khuyên từ nhóm này về việc làm thế nào để đoàn kết nước Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Họ đã đi đến kết luận rằng chính quyền cần phải đưa ra “các hướng dẫn cho báo chí để cho thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.” Thực tế, họ đã quyết định rằng người dân Mỹ cần phải nhận được nhiều báo cáo lạc quan hơn.

Khi Johnson đồng ý, chính quyền, trong đó có một chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ tại Sài Gòn, tướng William Westmoreland, bắt đầu vẽ ra một bức tranh tích cực hơn về tình hình ở Nam Việt Nam.

Đầu năm 1968, quyết định này đã quay trở lại ám ảnh Johnson và Westmoreland khi Việt Cộng và Bắc Việt phát động cuộc tấn công lớn bất ngờ vào ngày 30/01, thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ngạc nhiên trước quy mô tấn công của Cộng sản sau khi chính quyền đã vẽ ra một bức tranh lạc quan về tiến triển của liên quân trong chiến tranh, nhiều người Mỹ đã bắt đầu đặt câu hỏi về uy tín của Tổng thống và tình cảm chống chiến tranh đã tăng lên đáng kể.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]