11/12/1946: Thành lập UNICEF

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: UNICEF founded, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1946, sau Thế chiến II, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định bỏ phiếu thành lập Quỹ Khẩn cấp Nhi đồng Quốc tế Liên Hiệp Quốc (United Nations International Children’s Emergency Fund, UNICEF), một tổ chức giúp đỡ và cứu trợ trẻ em sống ở các nước bị tàn phá bởi chiến tranh.

Sau cuộc khủng hoảng lương thực và y tế cuối thập niên 1940, UNICEF tiếp tục vai trò của mình như một tổ chức cứu trợ cho trẻ em tại các quốc gia gặp khó khăn và trong những năm 1970 đã trở thành tổ chức ủng hộ quyền trẻ em.

Trong những năm 1980, UNICEF đã hỗ trợ Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (U.N. Commission on Human Rights) soạn thảo Công ước về Quyền Trẻ em (Convention on the Rights of the Child). Sau khi được giới thiệu tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 1989, Công ước về Quyền Trẻ em trở thành hiệp ước nhân quyền được phê chuẩn rộng rãi nhất trong lịch sử, và UNICEF đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc thực thi nó.

Trong số 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, chỉ có hai nước không phê chuẩn công ước – Somalia và Hoa Kỳ. Somalia hiện không có chính phủ được quốc tế công nhận, vì vậy việc phê chuẩn là không thể. Còn Hoa Kỳ là một trong những nước đầu tiên tham gia ký công ước nhưng đã không phê chuẩn văn bản này vì lo ngại về tác động tiềm tàng của nó đối với chủ quyền quốc gia và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Tại sao Mỹ chưa phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em?