06/01/1941: Franklin D. Roosevelt tuyên bố bốn quyền tự do

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Franklin D. Roosevelt speaks of Four Freedoms, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1941, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã trình bày trước Quốc hội trong một nỗ lực nhằm đưa Hoa Kỳ thoát khỏi chính sách đối ngoại trung lập. Ông ngày càng lo lắng khi chứng kiến các quốc gia châu Âu vật lộn khó khăn và rơi vào tay chế độ phát xít của Hitler, đồng thời cũng dự tính tập hợp sự ủng hộ của công chúng để Hoa Kỳ thực hiện một sự can thiệp mạnh mẽ hơn. 

Trong bài phát biểu tại Quốc hội nhiệm kỳ thứ 77, Roosevelt tuyên bố rằng điều cần thiết ở thời điểm lúc đó là các hành động và chính sách của Hoa Kỳ phải tập trung chủ yếu – nếu không muốn nói là duy nhất – vào việc đối phó với hiểm họa từ bên ngoài. Các vấn đề trong nước hiện chỉ là một phần của vấn đề bên ngoài cấp thiết đó.

Roosevelt nhấn mạnh rằng mọi người ở tất cả các quốc gia trên thế giới đều có quyền được hưởng bốn quyền tự do như người Mỹ: tự do ngôn luận và bày tỏ, tự do tín ngưỡng, tự do thoát khỏi nghèo khó và tự do không chịu các nỗi sợ.

Sau khi Roosevelt mất và Thế chiến II kết thúc, vợ ông là Eleanor thường trích dẫn bốn quyền tự do này khi vận động thông qua Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Bà Roosevelt đã tham gia vào quá trình soạn thảo bản tuyên ngôn mà sau này được Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1948.

Franklin Roosevelt – Người duy nhất đắc cử ba nhiệm kỳ tổng thống