08/07/1941: Nhật ký tướng Đức tiết lộ kế hoạch của Hitler đối với Liên Xô

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: German general’s diary reveals Hitler’s plans for Russia, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1941, sau khi Đức xâm lược Pskov, cách Leningrad của Nga 289 km, tổng tham mưu trưởng quân đội Đức – Tướng Franz Halder – đã ghi lại kế hoạch của Hitler đối với Moskva và Leningrad vào nhật ký của mình như sau: “Loại bỏ toàn bộ dân của chúng, nếu không chúng ta sẽ phải nuôi họ suốt mùa đông.”

Ngày 22/06, Đức đã phát động một cuộc xâm lược lớn vào Liên Xô với quân số hơn 3 triệu người. Quân Đức đã giành chiến thắng lớn trước sự rời rạc và mất cảnh giác của quân Nga. Tới ngày 08/07, hơn 280.000 tù nhân Liên Xô đã bị bắt và gần 2.600 xe tăng đã bị phá hủy. Quân Đức đã tiến sâu hơn 300km vào bên trong lãnh thổ Liên Xô. Stalin rơi vào hoảng loạn, thậm chí còn xử tử những vị tướng đã không ngăn chặn được kẻ xâm lược.

Với tư cách là tổng tham mưu trưởng, Franz Halder đã ghi lại quá trình ra quyết định hằng ngày vào nhật ký. Khi Hitler trở nên phấn khích sau chiến thắng của mình ở Nga, Halder đã viết rằng: “Quốc trưởng quyết tâm san phẳng Moskva và Leningrad.” Halder cũng ghi lại sự đánh giá không đúng mức của Hitler về số lượng quân Nga cũng như mâu thuẫn gay gắt giữa các bè phái trong quân đội Đức về mặt chiến lược.

Cùng với một số người khác, Halder muốn tiến thẳng đến thủ đô Moskva; còn Hitler muốn hội  quân với Thống chế Wilhelm Leeb – lúc đó đang trên đường tấn công Leningrad. Tuy nhiên, ưu thế của Hitler trước quân đội Liên Xô đã không kéo dài. Mùa đông khi ấy đang đến gần và điều kiện thời tiết đó sẽ sớm trở thành lợi của quân Nga.