07/08/1912: Theodore Roosevelt được đề cử tổng thống nhiệm kỳ 3

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Teddy Roosevelt nominated as Bull Moose candidate, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1912, Theodore Roosevelt đã được đề cử làm ứng cử viên tổng thống bởi Đảng Tiến bộ – một nhóm các nghị sĩ Đảng Cộng hòa bất mãn với việc đề cử lại Tổng thống William Howard Taft. Còn được gọi là Đảng “Bull Moose”, tuyên ngôn của Đảng Tiến bộ kêu gọi bầu cử trực tiếp các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, quyền bầu cử của phụ nữ, giảm thuế quan và nhiều cải cách xã hội khác.

Roosevelt, người từng là tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ từ năm 1901 đến năm 1909, đã khởi động một chiến dịch tranh cử rầm rộ với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng này. Điểm mấu chốt trong tuyên ngôn của đảng ông là “Square Deal” (Xã hội Công bình) – khái niệm của Roosevelt về một xã hội dựa trên sự canh tranh kinh doanh công bằng và gia tăng phúc lợi cho người nghèo Mỹ.

Vào ngày 12/10/1912, vài phút trước bài phát biểu tranh cử tại Milwaukee, Roosevelt đã bị bắn ở cự li gần bởi một người theo chủ nghĩa vô chính phủ là John Flammang Schrank. Schrank, người đã lập tức bị giam giữ sau đó, cho biết động cơ của hắn là bất cứ ai đang nhắm đến nhiệm kỳ thứ ba đều nên bị bắn.

Chỉ bị thương phần mềm bởi vụ tấn công, Roosevelt vẫn tiến hành trình bày bài phát biểu của mình theo lịch, tuyên bố rằng: “You see, it takes more than that to kill a Bull Moose!” (Bạn thấy đấy, muốn giết một đảng viên Đảng Tiến bộ thì cần nhiều hơn thế!). Tuy nhiên, “kẻ cưỡi ngựa tài ba” trước đây đã ngã gục sau đó và được đưa ngay tới bệnh viện. Roosevelt nhanh chóng hồi phục nhưng vào tháng 11, ông đã bị đánh bại bởi ứng cử viên của Đảng Dân chủ là Woodrow Wilson, người được hưởng lợi từ việc Đảng Cộng hòa bị chia rẽ.