24/08/1969: Một đơn vị Mỹ chống đối lệnh chỉ huy trong Chiến tranh Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: U.S. unit refuses commander’s order, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1969, Đại đội A thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Bộ binh nhẹ 196 đã từ chối mệnh lệnh của chỉ huy, Trung úy Eugene Schurtz, Jr., yêu cầu họ tiếp tục di chuyển nhằm tiếp cận một chiếc trực thăng bị bắn rơi ở thung lũng Quế Sơn, cách Đà Nẵng gần 50km về phía nam.

Khi đó, đơn vị của Mỹ đã chiến đấu ác liệt trong năm ngày, chống lại lực lượng Bắc Việt cố thủ, và đã chịu thương vong nặng nề. Schurtz gọi cho chỉ huy tiểu đoàn của mình, Trung tá Robert C. Bacon, và thông báo với ông rằng người của mình đã từ chối tuân theo mệnh lệnh, vì họ đơn giản là “đã chịu đựng quá đủ”, và rằng họ đã “kiệt sức.” Cuối cùng, đại đội đã chịu rời đi khi Bacon cử sĩ quan điều hành của mình và một trung sĩ đến “nói chuyện động viên” với lính của Schurtz. Tuy nhiên, khi họ tiếp cận được chiếc trực thăng bị bắn rơi vào ngày 25/08, tất cả 8 người trên máy bay đã chết. Schurtz được miễn nhiệm và chuyển sang một nhiệm vụ khác trong sư đoàn. Cả ông và người của mình đều không bị kỷ luật. Trường hợp “từ chối chiến đấu” này, như lời mô tả của Quân đội Mỹ, đã được đưa tin rộng rãi trên các tờ báo của nước này.