Tag Archives: 2808

28/08/1914: Trận Vịnh Heligoland

Nguồn: Battle of Heligoland Bight, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1914, Thế chiến I chính thức lan từ đất liền ra biển khi trận chiến hải quân lớn đầu tiên đã diễn ra giữa … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

28/08/1941: Thảm sát người Do Thái ở Ukraine

Nguồn: Mass slaughter in Ukraine, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1941, hơn 23.000 người Hungary gốc Do Thái đã bị Cơ quan mật vụ Gestapo của Đức Quốc xã giết chết ở Ukraine, vốn … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | 1 Comment