Tag Archives: James Monroe

02/12/1823: Học thuyết Monroe được công bố

Nguồn: Monroe Doctrine declared, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1823, trong bài diễn văn thường niên trước Quốc hội, Tổng thống James Monroe đã tuyên bố một sáng kiến mới về chính sách đối … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

11/04/1803: Talleyrand đề nghị bán Louisiana cho Mỹ

Nguồn: Talleyrand offers to sell Louisiana, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1803, trong một sự kiện bất ngờ của lịch sử ngoại giao, Ngoại trưởng Pháp Charles Maurice de Talleyrand đã đưa ra đề … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

20/10/1803: Thượng viện Mỹ phê chuẩn việc mua Louisiana

Nguồn: U.S. Senate ratifies the Louisiana Purchase, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1803, Thượng viện Mỹ phê chuẩn một Hiệp ước ký với Pháp để mua lại lãnh thổ Louisiana. Điều này sẽ khiến … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment